Organizujemy turnusy rehabilitacyjne z możliwością dofinansowania PFRON oraz rehabilitację ambulatoryjną (dzienna) dla pacjentów z okolicy. W naszych ośrodkach wykorzystujemy najlepsze i najnowocześniejsze urządzenia rehabilitacyjne na świecie! Zastosowanie innowacyjnych metod terapii, wpływa na zwiększenie intensywności procesu terapeutycznego i powrotu do zdrowia. LOKOMAT®, Egzoszkielet EKSO®, Bieżnia C-Mill, mikropolaryzacja mózgu tDCS … to tylko część naszych urządzeń. ( pełną ofertę urządzeń znajdziesz tutaj )

foto oferta 1

NASZE TERAPIE

Rehabilitacja ruchowa – kinezyterapia

Największą część naszego pakietu terapeutycznego stanowi rehabilitacja ruchowa czyli kinezyterapia. Program terapii ( ilość godzin, zastosowane metody) ustalany jest indywidualnie pod każdego pacjenta. Nasz zespół fizjoterapeutów w pracy z pacjentem wykorzystuje najskuteczniejsze metody takie jak NDT Bobath, IBITA BOBATH, VOJTA, PNF, MEDEK. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje poprzez liczne kursy i szkolenia.

W ramach ćwiczeń indywidualnych, bezpłatnie wykorzystujemy w terapii KOMBINEZONY THERA-SUIT®, jeśli jest to wskazane.

Nasze komfortowe oraz w pełni wyposażone gabinety terapeutyczne, najnowocześniejszy i specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowana i zgrana kadra terapeutów to gwarancja efektywnej terapii.

foto oferta 2

METODA MEDEK

medek 2

Terapia MEDEK jest Dynamiczną Metodą Stymulacji Kinetycznej. Metoda fizjoterapeutyczna stosowana u niemowląt i dzieci w celu rozwijania motoryki dużej. Stosowana u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Została opracowana przez chilijskiego fizjoterapeutę Ramona Cuevasa w latach 1971-1976 we współpracy z fizjoterapeutką Ester Fink. W terapii MEDEK terapeuta skupia się na ćwiczeniach niezbędnych do osiągnięcia czynności takich jak siad, stanie oraz chodzenie. Głównym bodźcem stymulującym układ nerwowo – mięśniowy jest grawitacja.

METODA VOJTY

vojta5

Terapia metodą Vojty jest uznaną metodą rehabilitacyjną na całym świecie, stosowaną od wielu lat. Może być stosowana zarówno u niemowląt, jak i dzieci starszych. Wcześnie rozpoczęta terapia Vojty, pozwala na ograniczenie utrwalenia się patologicznych wzorców. U dzieci starszych wpływamy na poprawę możliwości funkcjonalnych. Podstawowym założeniem Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanego i globalnego wzorca lokomocji. Ćwiczenia polegają na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych, czyli zakodowanego wzorca. Dostępne także w Małym Gacnie!

METODA VOJTY DLA DOROSŁYCH

vojta dorośli

Metoda odruchowej lokomocji wg Vaclava Vojty – stworzona przez czeskiego neurologa – Vaclava Vojtę. Pierwotnie koncepcja rehabilitacji młodzieży z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym), z czasem znalazła uznanie głównie w terapii niemowląt i dzieci. W ostatnich latach coraz szerzej stosowana w rehabilitacji osób dorosłych. Głównym założeniem metody jest istnienie wrodzonych kompleksów koordynacyjnych, takich samych u każdego człowieka. W różnych schorzeniach – tak neurologicznych, jak i innych – zarówno wrodzonych, jak i nabytych, składowe tych kompleksów, a niekiedy i całe kompleksy mogą…

METODA NDT BOBATH

bobath9

Terapia neurorozwojowa (Neurodevelopmental Treatment – NDT), metoda terapeutyczna, której celem jest usprawnianie ruchowe poprzez eliminowanie nieprawidłowych odruchów oraz normalizacja napięcia mięśniowego, ułatwianie prawidłowych odruchów postawy i ruchów dowolnych. Poprzez wspomaganie przez punkty kluczowe na ciele dziecka – głowa, obręcz barkowa oraz obręcz miednicza, terapeuta stara wywołać prawidłowych ruch. Głównym celem terapeutycznym jest osiągnięcie samodzielności i niezależności w życiu codziennym.

METODA NDT BOBATH – BABY

bobathbaby1

NDT Bobath Baby to koncepcja terapeutyczna stosowana u wcześniaków i niemowląt oraz dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Ze względu na nieinwazyjny charakter terapii, stosowana może być już od pierwszych dni życia. Najlepsze efekty terapeutyczne przynosi w pierwszych miesiącach życia dziecka. W NDT Bobath Baby terapeuta skupia się nie tylko na ćwiczeniach, duży nacisk kładzie na pielęgnację i prawidłowe ich wykonywanie – sposób podnoszenia i noszenia dziecka, karmienie, przewijanie oraz pozycje ułożeniowe podczas zabawy i odpoczynku.

Metoda Bobath dla dorosłych IBITA

ibitabobath

To koncepcja przeznaczona dla osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego ( udar mózgu, uraz czaszkowo -mózgowy, stwardnienie rozsiane). Celem Koncepcji Bobath jest badanie i terapia pacjentów z zaburzeniami CUN, rozwiązująca problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni oraz budowanie stabilności centralnej – odpowiadających za prawidłową postawę i wzorzec ruchowy. Proces usprawniania obejmuje zarówno postepowanie w fazie ostrej, jak i przewlekłej.

METODA PNF

pnf3

PNF czyli proprioceptywne nerwowo – mięśniowe torowanie ruchu, jest koncepcja fizjoterapeutyczną do pracy i terapii pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Ćwiczenia mają na celu zwiększyć siłę mięśniową oraz zakresy ruchomości stawów. Metoda oparta jest na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych. W metodzie wykorzystujemy złożone wzorce ruchowe, które pojawiają się w czynnościach dnia codziennego. Terapia metodą PNF wpływa na poprawę siły mięśniowej, poprawę koordynacji i równowagi.

REHABILITACJA FUNKCJONALNA

14/7/2022 bydgoszcz nz neuron fordon lipiec 2022 fot marek dembski

Rehabilitacja funkcjonalna to system diagnozowania oraz leczenia – rehabilitacji ukierunkowany na wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz zwiększenia poziomu niezależności i sprawności. Głównym celem jest uzyskanie funkcji takich jak chód, samodzielne spożywanie pokarmów, wykonywanie samodzielne czynności pielęgnacyjnych. Rehabilitacja funkcjonalna ma na celu przywrócić lub nadać zaburzoną funkcję. Terapia funkcjonalna jest zindywidualizowana pod wymagania i problematykę każdego pacjenta.

KOMBINEZONY THERA SUIT®

thera suit

TheraSuit jest miękką proprioceptywną, dynamiczną ortezą (kombinezonem) którego zadaniem jest obciążenie ciała siłami podobnymi do sił grawitacji. Elementy kombinezonu połączone są ze sobą za pomocą elastycznych gum. Rozmieszczenia naciągów jest regulowane w zależności od problematyki i schorzenia pacjenta, tak aby wspomagać funkcjonowanie wybranych grup mięśniowych lub wprowadzić korekcję postawy ciała. TheraSuit® Jest bezpiecznym i efektywnym urządzeniem rehabilitacyjnym, które zostało stworzone wraz z intensywnym programem ćwiczeń w celu przyśpieszenia progresu dziecka.

TERAPIA RĘKI

terapiareki

Terapia ręki to usprawnianie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. W zależności od występujących zaburzeń i problemów, terapeuta skupia się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych oraz poprawie zakresów ruchomości stawowych ( ćwiczenia rozciągające nadmiernie przykurczone tkanki). Również w terapii ręki celem jest poprawa motoryki małej czyli zdolności manualnych, precyzji. Celem terapii ręki jest doskonalenie kontroli wzrokowo – ruchowej, poprawa koordynacji pracy rąk, ćwiczenia chwytu oraz wykonywania czynności precyzyjnych.

TERAPIA RĘKI Z ORTEZĄ SAEBO FLEX

saebo flex

SaeboFlex jest to dynamiczna orteza dzięki, której rehabilitacja po udarze, wylewie czy urazie mózgu zyskuje nową jakość. Daje ona pacjentom samodzielność jakiej wcześniej nie byli w stanie uzyskać. Działanie ortezy polega na odtworzeniu naturalnego ustawienia dłoni oraz wspomaganiu ruchu wyprostu palców. Dzięki temu pacjent może funkcjonalnie używać całej ręki podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz czynności domowych. Orteza nie posiada żadnych elementów elektrycznych a jej poszczególne części są indywidualnie dopasowywane do każdego chorego.

STYMULACJA BAZALNA

stymulacja bazalna

Stymulacja bazalna jest konceptem rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz osób w stanie minimalnej świadomości. Celem stymulacji bazalnej jest dostarczenie bodźców ze środowiska jak również rekompensata braku doświadczeń w zakresie samodzielnego poruszania się oraz partycypacji w środowisku. Poprzez stymulację bazalną, staramy się pobudzić rozwój osoby głęboko upośledzonej poprzez liczne bodźce środowiskowe oraz doświadczenia wielozmysłowe.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

sensoryczna

Terapia wielozmysłowa czyli integracja sensoryczna polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy różnych bodźców dostarczanych ze środowiska zewnętrznego. Zmysłu zaangażowane w terapii to – wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, czucie głębokie. Przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, w opóźnieniu rozwoju, choroby genetyczne, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce. Terapia ma charakter zabawy, przez co dzieci odbierają ją bardzo pozytywnie. Podczas terapii dziecko wykonuje odpowiednie aktywności w celu stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej lub dotykowej.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata jest miejscem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz dla dzieci mających problem z integracją bodźców zewnętrznych, koncentracją uwagi oraz wyciszeniem. Jest miejscem wyposażonym w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów. W sali znajdują się m.in. łóżko wodne, zestaw świetlno – dźwiękowy, kolumna wodna, kurtyna światłowodowa oraz liczne tablice z różnego rodzaju strukturami.

Terapia widzenia z neurostymulacją metodą prof. Tomatisa

tomaliss

Terapia Wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo – szkieletowym a narządami wewnętrznymi. Wzajemne oddziaływania mięśniowo – szkieletowe bezpośrednio determinują położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne mają silny wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni i powięzi. Nieprawidłowa postawa, skolioza, operacja, zapalenia tkanek i narządów, niedożywienie lub stres emocjonalny mogą łatwo powodować dysfunkcję różnych narządów.

NEUROLOGOPEDIA

neurologopedia2

Duża grupa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ma różnego stopnia zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia ośrodków i dróg nerwowych. Powodują one zaburzenia kontroli i koordynacji czynności mięśni biorących udział w procesie mowy, samodzielnego jedzenia, picia, itp.Terapia logopedyczna polega na stosowaniu masaży logopedycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Stąd konieczność bardzo wczesnej, systematycznej i intensywnej stymulacji rozwoju mowy, gdyż tylko taka daje szansę na jej uaktywnienie i poprawność.

ELEKTROSTYMULACJA W NEUROLOGOPEDII

elektrostymulacja w neurologopedii

Zabiegi elektrostymulacji są  skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA STÓP

trójpłaszczyznowa terapia stóp 1

Trójpłaszczyznowa terapia stóp jest jedną z metod korekcji wad stóp u dzieci i niemowląt, która jest dostępna w Naszym ośrodku. Terapia polega na rozciąganiu przykurczonych struktur, wprowadzeniu elementów terapii manualnej, oraz na późniejszym utrwalaniu efektu terapeutycznego poprzez bandażowanie stóp, elastycznym bandażem.

MIKROPOLARYZACJA – tDCS

mikro4

Mikropolaryzacja lub inaczej przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia nieprawidłowości funkcjonowania mózgu. Zabieg polega na pobudzaniu kory prądem stałym o małym natężeniu. Do stymulacji używa się dwóch elektrod, katody i anody przez które przepływa prąd. . Katoda jest elektrodą zmniejszającą, a anoda zwiększającą aktywność kory mózgowej. Obie elektrody mocowane są w specjalnym czepku. Zabieg jest całkowicie bezpieczny, bezbolesny i nieinwazyjny.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

pedagog

Terapia pedagogiczna ma na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz rozwój procesów poznawczych. Głównym założeniem terapii pedagogicznej jest stymulacja ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka. Program dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia edukacyjne, trenujemy koncentrację, pamięć, koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność ruchową w zakresie motoryki małej.

MASAŻE

masaŻe

Masaż leczniczy to oddziaływanie mechanicznymi bodźcami na tkanki organizmu w celu nadania lub przywrócenia elastyczności lub złagodzeniu dolegliwości bólowych. Nadmiernie napięte lub przykurczone struktury mięśniowo – powięziowe charakteryzują się zmniejszoną siłą mięśniową oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie masażu leczniczego lub różnych technik terapii tkanek miękkich, dążymy do obniżenia wzmożonego napięcia mięśniowego oraz przywrócenia zakresów ruchomości.

HIPOTERAPIA

hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji psychoruchowej z udziałem konia. Poprzez zajęcia hipoterapii wpływamy na układ równowagi, pacjent znajdujący się na grzbiecie końskim, dąży aby we wszystkich fazach ruchu jego chwiejny środek ciężkości znajdował się nad środkiem ciężkości konia. W czasie jazdy, miednica oraz obręcz barkowa pacjenta, zachowuje się identycznie jak w prawidłowym wzorcu chodu. Hipoterapia wpływa również na zmniejszenie napięcia mięśniowego (spastyka) poprzez rytmiczne ruchy konia.

KYNOTERAPIA (DOGOTERAPIA)

kynoterapia5

Kynoterapia (Dogoterapia) to metoda w rehabilitacji z współudziałem psów. Terapia wykorzystywana przede wszystkim w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Kontakt z psem wywołuje niezwykle pozytywne reakcje u dzieci oraz motywuje do wykonywania ćwiczeń. Pies towarzyszy dziecku np. podczas ćwiczeń chodu, co determinuje małego pacjenta do większego wysiłku. Dodatkowo dzieci czują się świetnie w towarzystwie psa, który okazuje im wiele pozytywnych uczuć.

HYDROTERAPIA

basen

Hydroterapia, inaczej wodolecznictwo lub akwaterapia, to jedna z najstarszych metod leczenia. Zalecana jest zarówno dla osób zdrowych celem zwiększenia ogólnej odporności organizmu czy redukcji stresu, jak i dla osób cierpiących na liczne schorzenia, m.in. serca jak i układu krążenia, układu nerwowego czy dolegliwości bólowe. Wykorzystuje się w niej fizyczne i chemiczne właściwości wody w postaci stałej, ciekłej i gazowej do celów leczniczych. Zalecana zarówno dla osób zdrowych celem zwiększenia ogólnej odporności organizmu czy redukcji stresu jak i dla osób cierpiących na liczne schorzenia.

FIZYKOTERAPIA

physical therapy

Fizykoterapia to rodzaj rehabilitacji w której wykorzystuje się czynniki fizyczne takie jak prąd elektryczny, światło, pole magnetyczne, ultradźwięki oraz niską temperaturę. Celem zastosowania zabiegów z działu fizykoterapii jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, przyspieszenie regeneracji uszkodzonych tkanek oraz zmniejszenie stanu zapalnego.

TERAPIA FUNKCJI WZROKU

terapiawzroku4

Terapia widzenia lub inaczej nazywana terapia wzroku polega na kształtowaniu sprawności wzrokowych. Najważniejszym zadaniem w terapii jest opanowanie umiejętności posługiwania się wzrokiem i efektywne wykorzystywanie tego w codziennych sytuacjach. Celem terapii jest również  rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, zbieżność, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie, konwergencja, akomodacja)

Neuropsycholog

neuropsycholog

Podczas turnusu w Centrum Neuron Bydgoszcz Fordon lub Śródmieście można skorzystać z sesji terapeutycznych z neuropsychologiem. Terapeuta psycholog zajmuje się rehabilitacją neuropsychologiczną, w ramach której prowadzi terapię funkcji poznawczych (językowych, wzrokowo-przestrzennych, pamięci i uwagi) oraz funkcji wykonawczych i emocjonalno-motywacyjnych powstałych na skutek uszkodzenia mózgu. Udziela też pomocy psychologicznej Pacjentom i ich bliskim, wspierając ich w procesach adaptacji do życia z niepełnosprawnością.

PSYCHOLOG

psycholog

Zajęcia psychologiczne mają charakter spotkań indywidualnych i są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjentów. Terapia ma na celu wspomaganie rozwoju, nabywanie nowych umiejętności oraz eliminację zachowań negatywnych i niepożądanych.

TERAPIA ZAJĘCIOWA

terapia zajĘciowa

Terapia zajęciowa jest doskonałą formą rehabilitacji dla dzieci i dorosłych polegająca na angażowaniu pacjenta w różne formy aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Ćwiczenia oddziałują zarówno na sprawność fizyczną, samopoczucie psychiczne oraz rozwój intelektualny. Rodzaj terapii dobierany jest zgodnie z możliwościami i potrzebami pacjenta. W skład zajęć wchodzą nauka lub doskonalenie czynności samoobsługowych, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz ćwiczenia motoryki małej.

INTEGRACJA STRUKTURALNA CZASZKI

integracja strukturalna czaszki

Integracja Strukturalna Czaszki jest to praca na czaszce, która może bardzo skutecznie wpłynąć na jej kształt i występujące asymetrie.

CHIROPRAKTYKA

chiropraktyka

Chiropraktyka jest holistyczną terapią manualną, zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mechanicznych układu mięśniowo – szkieletowego. Efektem zabiegu chiropraktycznego jest zmniejszenie lub całkowite zniesienie dolegliwości bólowych i polepszenie samopoczucia. Jest sposobem leczenia schorzeń kręgosłupa oraz dolegliwości bólowych. Terapeuta w sposób delikatny i bezbolesny, stosując odpowiedni techniki manualne, usuwa blokady powodujące ból i ograniczenie ruchomości.

Dostępne tylko w OR NEURON – MAŁE GACNO

TERAPIA CZASZKOWO – KRZYŻOWA

terapia czaszkowo krzyŻowa

Terapia czaszkowo – krzyżowa (cranio – sacralna) jest formą terapii manualnej polegającej na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, klatki piersiowej, przepony, miednicy oraz kości krzyżowej. Celem terapii jest rozluźnienie struktur łączno – tkankowych oraz usunięcie ograniczeń i dysfunkcji w ciele, które powodują nadmierne napięcie. Zabieg wpływa rozluźniająco na organizm pacjenta.

PINOTERAPIA

pinoterapia

Nieinwazyjna metoda rehabilitacji neurofizjologicznej oraz psychologicznej. Metoda łączy zdobycze dalekowschodniej akupresury i akupunktury oraz zachodniej refleksoterapii, nauki o powięziach, układzie nerwowym somatycznym i wegetatywnym oraz o polu morfogenetycznym.

IASTM

iastm

Mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu. Terapia mająca na celu zwiększenie niebolesnego zakresu ruchu, wspomaganie/regulacja funkcji mięśni, usuwanie bólu neuropatycznego, normalizacja tkanki bliznowatej skóry oraz powięzi, wspomaganie terapii ścięgien i więzadeł.

SUCHE IGŁOWANIE

suche igŁowanie

Suche igłowanie to metoda terapetyczna polegająca na nakłuciu punktu spustowego w mięśniu za pomocą sterylnych, jednorazowych igieł do akupunktury. Celem zabiegu jest leczenie bólu i dysfunkcji w narządzie ruchu. Przed przystąpieniem do nakłucia niewydolnego mięśnia, terapeuta palpacyjnie przeprowadza dokładne badanie, które ma na celu zlokalizowanie napiętego pasma o zwiększonej wrażliwość na nacisk oraz miejscowej odpowiedzi drżeniowej. Zabieg
ten można również wykonać bezpośrednio na powięź, ścięgna oraz więzadła.

TERAPIA WISCERALNA

terapia wisceralna

Terapia Wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo – szkieletowym a narządami wewnętrznymi. Wzajemne oddziaływania mięśniowo – szkieletowe bezpośrednio determinują położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne mają silny wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni i powięzi. Nieprawidłowa postawa, skolioza, operacja, zapalenia tkanek i narządów, niedożywienie lub stres emocjonalny mogą łatwo powodować dysfunkcję różnych narządów.

BASEN MAŁE GACNO

basen2

Na terenie Ośrodka Rehabilitacji Neuron – Małe Gacno znajduje się strefa wodna składająca się z basenu rehabilitacyjnego, wanny jacuzzi oraz Sali do hydroterapii – jednoosobowa wanna oraz wirówka kończyn dolnych. Pacjenci Naszego ośrodka mają możliwość skorzystania z zajęć wodnych – basen lub zajęcia hydroterapii podczas turnusu rehabilitacyjnego lub w formie zabiegów ambulatoryjnych.