Terapia metodą Vojty (rehabilitacja metodą Vojty) jest uznaną metodą rehabilitacyjną na całym świecie, stosowaną od wielu lat. Może być stosowana zarówno u niemowląt, jak i dzieci starszych. Wcześnie rozpoczęta terapia Vojty, pozwala na ograniczenie utrwalenia się patologicznych wzorców. U dzieci starszych wpływamy na poprawę możliwości funkcjonalnych. Możliwości metody Vojty polegają nie tylko na stymulacji rozwoju psychoruchowego i wypracowywaniu prawidłowych wzorców ruchowych ale nawet likwidacji już istniejących i utrwalonych patologicznych synergizmów, zaś wśród istotnych zalet metody wymienia się możliwość jej stosowania u osób niespełniających poleceń i nie współpracujących z terapeutą.

vojta3

Podstawowym założeniem Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanego i globalnego wzorca lokomocji. Ćwiczenia polegają na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych, czyli zakodowanego wzorca. Metoda ta, do pobudzenia centralnego układu nerwowego wykorzystuje receptory czucia głębokiego ( prioprioreceptory ). Polega ona na ułożeniu pacjenta w ściśle określonej pozycji. Następnie utrzymaniu jej przez pewien czas – przy jednoczesnym pobudzeniu strefy stymulacji – uzyskaniu ściśle określonej reakcji. Strefa stymulacji to wybrane punkty na ciele, których ucisk z odpowiednią siłą wpływa na torowanie odruchów oraz poprawy zaburzonych wzorców ruchowych.

Istotną rolę w procesie rehabilitacji metodą Vojty odgrywają rodzice, którzy ćwiczą z dzieckiem w domu. Fizjoterapeuta uczy rodziców poprawnie wykonywać terapię oraz ustala intensywność ćwiczeń. O skuteczności terapii, a tym samym sukcesie terapeutycznym decyduje intensywność ćwiczeń oraz dokładność ich wykonywania. Jej wszechstronność pozwala na zastosowanie w różnych jednostkach chorobowych o podłożu neurologicznym, może być stosowana już od pierwszych dni życia.

vojta2
vojta4

PRZECIWWSKAZANIA:

 • ostre stany chorobowe z gorączką i stanem zapalnym

WSKAZANIA do rehabilitacji metodą VOJTY:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe u dzieci)
 • asymetrie ułożeniowe ciała
 • nabyte uszkodzenia mózgu
 • nabyte uszkodzenia nerwów obwodowych (niedowłady obwodowe)
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego
 • kręcz szyi
 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.)
 • przepuklina oponowo – rdzeniowa
 • mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 • miopatie genetyczne wrodzone
 • artrogrypoza
 • dysplazja stawu biodrowego
 • stopa końsko – szpotawa
 • zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia
 • skolioza
 • zespoły bólowe kręgosłupa
Po terapii metodą Vojty pacjent uzyskuje lepszy dostęp do podstawowych elementów utrzymania postawy ciała. Metoda Vojty wpływa na określone reakcje takie jak:
 • wodzenie wzrokiem
 • ruchy języka i żuchwy
 • prawidłowe funkcje pęcherza i jelit
 • oddychanie
 • ssanie i połykanie
U chłopca zauważyliśmy podpór na przedramionach, zachowaną większą symetrię ciała, koordynację pomiędzy oddechem, ssaniem i połykaniem także mimika twarzy ma szerszy repertuar gdyż pojawił się tzw. „uśmiech społeczny „.
vojta (1)
vojta6
vojta
vojta5

Ośrodek Rehabilitacji Neuron Małe Gacno (Tuchola)

tel. 603 555 076

Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Śródmieście

tel. 508 193 676

Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Fordon

tel. 603 555 176