Terapia metodą Vojty jest uznaną metodą rehabilitacyjną na całym świecie, stosowaną od wielu lat. Może być stosowana zarówno u niemowląt, jak i dzieci starszych. Wcześnie rozpoczęta terapia Vojty, pozwala na ograniczenie utrwalenia się patologicznych wzorców. U dzieci starszych wpływamy na poprawę możliwości funkcjonalnych. Podstawowym założeniem Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanego i globalnego wzorca lokomocji. Ćwiczenia polegają na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych, czyli zakodowanego wzorca. Metoda ta, do pobudzenia centralnego układu nerwowego wykorzystuje receptory czucia głębokiego ( prioprioreceptory ). Polega ona na ułożeniu pacjenta w ściśle określonej pozycji. Następnie utrzymaniu jej przez pewien czas – przy jednoczesnym pobudzeniu strefy stymulacji – uzyskaniu ściśle określonej reakcji.

img 1189

Terapie metodą Vojty dostępne są już także w Małym Gacnie!

Metodę Vojty stosuje się między innymi w rehabilitacji i leczeniu zaburzeń pracy centralnego układu nerwowego, mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej i mózgowo-rdzeniowej, porażenia nerwów obwodowych i splotów nerwowych, dystrofii mięśniowej

Zasady stosowania metody:

 • długość wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz ich częstotliwość uzależnione są od wieku i stanu zdrowia,
 • terapeuta przynajmniej kontroluje przebieg ćwiczeń wykonywanych przez opiekunów dziecka,
 • warunkiem uzyskania prawidłowej reakcji ze strony centralnego układu nerwowego dziecka jest bezbolesność działania w trakcie terapii
vojty (4)

Wskazania do stosowania metody:

 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • asymetria w ułożeniu ciała,
 • wady postawy,
 • mięśniowe,
 • zespoły genetyczne,
 • dysplazje stawu biodrowego,
 • uszkodzenia splotu barkowego – okołoporodowe i późniejsze,
 • inne zaburzenia czynnościowo-ruchowe