Dzięki realizacji projektu pn. „Innowacja terapeutyczna – egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia” wprowadziliśmy do naszej oferty innowacyjną usługę rehabilitacyjną świadczoną za pomocą egzoszkieletu zasilanego kończynami dolnymi oraz stołu pionizacyjnego z funkcją kroczenia.

Stół pionizacyjny ERIGO PRO

Urządzenie do wczesnej rehabilitacji, wykorzystujące zrobotyzowaną pionizację i stymulację FES. Erigo pozwala na pionizację pacjenta i stymulację poprzez system elektronicznych siłowników, fizjologiczny ruch kroczenia inaczej zwany steppingiem. System, który stymuluje odruchy fizjologicznego kroczenia umożliwiają wczesną mobilizację i skuteczną terapię dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i krążeniowymi z równoczesną pionizacją. We wczesnej rehabilitacji u pacjentów neurologicznych, bezpieczeństwo i aktywna stymulacja są kluczowymi rozwiązaniami do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Erigo łączy w sobie wertykalizację z cyklicznym obciążeniem i ruchem nóg, co przeciwdziała negatywnym efektom długotrwałego leżenia, pozwalając jednocześnie na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania wielu narządów. Pacjenci wertykalizowani za pomocą Erigo nie cierpią z powodu gwałtownego spadku ciśnienia krwi w wyniku pionizacji. Konwencjonalne stoły pionizacyjne mają ograniczenia wynikające z problemów ortostatycznych występujących u pacjentów poddawanych terapii z ich wykorzystaniem.

Zastosowanie FES w stole pionizacyjnym ERIGO (funkcjonalna stymulacja elektryczna)

Erigo z FES efektywnie wspiera zwiększenie przepływu krwi w kończynach dolnych, co pomaga ograniczyć efekt gwałtownego spadku ciśnienia podczas pionizacji pacjenta. Erigo FES jest w pełni zsynchronizowane z cyklicznym ruchem nóg, a możliwość wykorzystania do 8-kanałów elektrostymulacji daje możliwość precyzyjnego sterowania siłą i intensywnością skurczów mięśni. FES zsynchronizowany z ruchem kończyn i obsługiwany z interfejsu oprogramowania.

Zalety stosowania Erigo:

  • wczesną pionizację pacjenta z jednoczesną stymulacją fizjologicznego ruchu kroczenia ( tzw. stepping),
  • wczesne zapoczątkowanie pionizacji oraz usprawnienia ruchu kończyn dolnych,
  • lepszą stabilizację krążeniową pacjentów pionizowanych (w porównaniu do klasycznej pionizacji),
  • mobilizację pacjentów unieruchomionych w łóżku
  • skuteczną ochronę przed powikłaniami związanymi z unieruchomieniem pacjenta

Egzoszkielet do rehabilitacji i reedukacji chodu INDEGO

Oferuje terapeutom możliwość zapewnienia wysoce zindywidualizowanej terapii chodu, dostosowanej do urazów rdzenia kręgowego i udaru. System Indego Therapy Device oferuje pacjentom urozmaiconą rehabilitację chodu opartą na zasadach nauki funkcji motorycznych. Terapeuci prowadzący trening mogą regulować poziom wsparcia oferowany przez urządzenie Indego, używając aplikacji dla systemu IOS. Poziom pomocy można regulować osobno dla stawów biodrowych i kolanowych, umożliwiając dobranie ustawień w sposób precyzyjny i indywidualny. Oprogramowanie w urządzenie INDEGO umożliwia indywidualne dostosowanie parametrów chodu pacjenta tj. długość kroku, kadencja, symetria chodu oraz prowadzenie raportów z przeprowadzonych sesji terapeutycznych.  Egzoszkielet posiada opcję regulacji parametrów kroków w czasie rzeczywistym w celu odtworzenia naturalnego chodu oraz zgodnego z zaplanowanym programem treningu umiejętności motorycznych.

Projekt „Innowacja terapeutyczna – egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia” w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” realizowany przez Neuron Sp. z o.o. korzysta z dofinasowania o wartości 854 000,00 PLN otrzymanego od Norwegii w ramach Funduszy Norweskich. Jego całkowita wartość to 1 340 000,00 PLN.

1 eea and norway grants a4 standard vertical (1)
footer parp logo20210201