Neuron Spotka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Innowacja terapeutyczna-egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi” Celem projektu jest wsparcie tworzenia i rozwoju inwestycji w firmie poprzez zakup innowacyjnego urządzenia rehabilitacyjnego-egzoszkieletu, a następnie wdrożenie do oferty naszej firmy nowych usług związanych ściśle z zakupem nowego środka trwałego.
Dofinansowanie projektu z UE: 493 000,00 PLN