Egzoszkielet EKSO NR amerykańskiej firmy EKSO BIONICS to przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do użytku w celach rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych. Warunkiem koniecznym do wykonania treningu jest zachowany kontakt logiczny z pacjentem. Pozwala na wykonywanie ruchów wstawania z/siadania na krześle oraz na wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami. Egzoszkielet jest zasilany bateryjnie, ruchy są wykonywane za pomocą silników, co wspomaga utracone funkcje nerwowo-mięśniowe, dzięki czemu można np.:

 • Umożliwić ludziom po porażeniu całkowitym, z minimalną sprawnością przedramion, wykonywanie ruchów wstawania i chodzenia;
 • Ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu;
 • Wspomagać odpowiednie stawianie stóp na ziemi.
egzoszkielet ekso

Jeden z Naszych Egzoszkieletów EKSO NR wyposażony jest w Funkcjonalną Elektrostymulacją (FES) Moduł FES, który jest kompatybilny z urządzeniem umożliwia funkcjonalną elektrostymulację w celu jeszcze intensywniejszego pobudzenia układu mięśniowego oraz nerwowego w trakcie chodu. Połączenie EksoNR z FES, EksoNR jest mobilnym egzoszkieletem do neurorehabilitacji, który można stosować na różnych etapach rehabilitacji. Oferuje spersonalizowaną, skuteczną terapię dla pacjentów z objawami porażenia spowodowanego urazem rdzenia kręgowego, udarem mózgu, stwardnieniem rozsianym lub innymi zaburzeniami neurologicznymi. Funkcjonalna elektrostymulacja (FES) to metoda, która wykorzystuje impulsy elektryczne o niskiej energii do tworzenia sztucznych skurczów mięśni u pacjentów sparaliżowanych z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Podczas tej procedury nerwy są stymulowane przez elektrody powierzchniowe. Niski prąd od 0 do 130 miliamperów i szerokość impulsu wynosząca od 20 do 500 mikrosekund powoduje skurcze mięśni, co umożliwia sparaliżowanym lub częściowo sparaliżowanym pacjentom pracę nad sekwencjami ruchowymi.

Wskazania do zastosowania terapii chodu Egzoszkielet EKSO:

 • Urazów rdzenia kręgowego(całkowitych i niecałkowitych)
 • Urazów czaszkowo-mózgowych
 • Udarów niedokrwiennych i udarów krwotocznych
 • Udarów rdzenia kręgowego
 • Stwardnienia rozsianego
 • Zespołu Guillaina-Barrégo
 • Nowotworów rdzenia kręgowego i układu nerwowego
 • Innych schorzeń przebiegających z upośledzeniem funkcji chodu
egzoszkielet ekso (7)
egzoszkielet ekso (6)

Przeciwwskazania do zastosowania terapii chodu Egzoszkielet EKSO:

 • Brak skierowania od lekarza
 • Odleżyny i słaba integralność skóry w obszarach mających kontakt z urządzeniem

 • Ciężka spastyczność (Zmodyfikowana Skala Ashworth – 4)

 • Niestabilny kręgosłup lub niezagojone złamania kończyn/złamania miednicy

 • Osteoporoza

 • Znaczące przykurcze

 • Niepełnosprawność intelektualna oraz zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność do podążania za wskazówkami (brak współpracy z fizjoterapeutą)

 • Kolostomia

 • Zmniejszona tolerancja stania z powodu hipotonii ortostatycznej

 • Zakrzepica żył głębokich

 • Proteza kończyny dolnej

 • Padaczka

Neuron (1)

Egzoszkielet EKSO NR to urządzenie do reedukacji chodu przeznaczone do użytku pod nadzorem terapeuty u pacjentów o różnym stopniu porażenia (połowiczne, całkowite), które jest wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu). Egzoszkielet wspomaga chód u pacjentów, a praktycznie każdy użytkownik dopuszczony przez lekarza do treningów chodził już podczas pierwszej sesji. Egzoszkieletu mogą używać m.in. pacjenci z:

 • Całkowitym uszkodzeniem rdzenia do wysokości C7 włącznie;
 • Częściowym uszkodzeniem rdzenia (na dowolnym poziomie);
 • Przebytym incydentem udarowym;
 • Stwardnieniem rozsianym;
 • Dystrofią mięśniową;
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;
 • Chorobą Guillain-Barre;
 • Przebytym urazem czaszkowo-mózgowym.

Ograniczenia do zastosowania terapii chodu Egzoszkielet EKSO:

 • wzrost poniżej 150 cm
 • masa ciała powyżej 95 kg
 • duże przykurcze w stawach kolanowych i skokowych,
 • brak kontaktu z pacjentem,
 • poważne zaburzenia widzenia
 • całkowity brak stabilności w pozycji siedzącej
 • zakrzepica żył głębokich (DVT),
 • hipotonia ortostatyczna
 • duża spastyczność
 • rany i odleżyny
egzoszkielet ekso (5)

Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem Egzoszkieletu EKSO obejmuje: przygotowanie pacjenta i urządzenia do terapii, trening od 25 do 45 minut (w zależności od możliwości pacjenta) oraz odpięcie pacjenta z urządzenia.

Wymagane dokumenty do kwalifikacji do terapii:

– aktualny (nie starszy niż rok) wynik (zdjęcie na płycie lub kliszy ) prześwietlenia RTG stawów biodrowych

– pacjenci z przepukliną oponowo-rdzeniową zobowiązani są dodatkowo do przedłożenia wyniku badania gęstości kości nie starszego jak 1 rok, najpóźniej w pierwszym dniu turnusu lub przed zapisem na terapię.

– pacjenci po urazach kręgosłupa zobowiązani są do przedłożenia wyniku (zdjęcia na płycie lub kliszy) prześwietlenia rtg kręgosłupa nie starszego jak 1 rok, najpóźniej w pierwszym dniu turnusu lub przed zapisem na terapię.