Egzoszkielet EKSO NR amerykańskiej firmy EKSO BIONICS to przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do użytku w celach rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych. Warunkiem koniecznym do wykonania treningu jest zachowany kontakt logiczny z pacjentem. Pozwala na wykonywanie ruchów wstawania z/siadania na krześle oraz na wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami. Egzoszkielet jest zasilany bateryjnie, ruchy są wykonywane za pomocą silników, co wspomaga utracone funkcje nerwowo-mięśniowe, dzięki czemu można np.:

 • Umożliwić ludziom po porażeniu całkowitym, z minimalną sprawnością przedramion, wykonywanie ruchów wstawania i chodzenia;
 • Ponownie nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców chodu;
 • Wspomagać odpowiednie stawianie stóp na ziemi.
Neuron (1)

Egzoszkielet EKSO NR to urządzenie do reedukacji chodu przeznaczone do użytku pod nadzorem terapeuty u pacjentów o różnym stopniu porażenia (połowiczne, całkowite), które jest wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów (np. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazowe uszkodzenie mózgu). Egzoszkielet wspomaga chód u pacjentów, a praktycznie każdy użytkownik dopuszczony przez lekarza do treningów chodził już podczas pierwszej sesji. Egzoszkieletu mogą używać m.in. pacjenci z:

 • Całkowitym uszkodzeniem rdzenia do wysokości C7 włącznie;
 • Częściowym uszkodzeniem rdzenia (na dowolnym poziomie);
 • Przebytym incydentem udarowym;
 • Stwardnieniem rozsianym;
 • Dystrofią mięśniową;
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;
 • Chorobą Guillain-Barre;
 • Przebytym urazem czaszkowo-mózgowym.

Egzoszkielet EKSO NR został zaprojektowany z myślą o ośrodkach, gdzie w ciągu dnia terapeuci mają kontakt z różnymi pacjentami. Egzoszkielet jest nakładany na ubranie pacjenta, a samo dopasowanie urządzenia zajmuje mniej niż 5 minut. Egzoszkielet EKSO NR umożliwia prowadzenie funkcjonalnej rehabilitacji, chodu oraz ćwiczeń polegających na przenoszeniu obciążenia między stronami w niespotykany dotąd sposób dzięki wykorzystaniu następujących unikalnych funkcji:

 • Oprogramowanie Step Generator pozwala na optymalny dobór parametrów treningu, tak aby pacjent zaczął jak najszybciej chodzić (podczas pierwszej sesji), a jednocześnie można były szybko przejść do ustalania optymalnych parametrów treningu (np. ustalenie wzorca chodu i ilości kroków na sesję);
 • Różne tryby treningowe pozwalają na dopasowanie się urządzenia do postępów pacjenta;
 • Specjalne narzędzie do kontrolowania poprawności i symetryczności wykonywania ruchów z punktu widzenia biomechaniki chodu.
Egzoszkielet

Eĸso NR Z ELEKTROSTYMULACJĄ FUNKCJONALNĄ ZSYNCHRONIZOWANĄ Z FAZAMI CHODU (FES)

 

Połączenie EksoNR z FES, EksoNR jest mobilnym egzoszkieletem do neurorehabilitacji, który można stosować na różnych etapach rehabilitacji. Oferuje spersonalizowaną, skuteczną terapię dla pacjentów z objawami porażenia spowodowanego urazem rdzenia kręgowego, udarem mózgu, stwardnieniem rozsianym lub innymi zaburzeniami neurologicznymi. Funkcjonalna elektrostymulacja (FES) to metoda, która wykorzystuje impulsy elektryczne o niskiej energii do tworzenia sztucznych skurczów mięśni u pacjentów sparaliżowanych z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Podczas tej procedury nerwy są stymulowane przez elektrody powierzchniowe. Niski prąd od 0 do 130 miliamperów i szerokość impulsu wynosząca od 20 do 500 mikrosekund powoduje skurcze mięśni, co umożliwia sparaliżowanym lub częściowo sparaliżowanym pacjentom pracę nad sekwencjami ruchowymi.

 

Stabilizacja tułowia i wsparcie pozycji pionowej

 • Pełne obciążenie pacjenta
 • Trening równowagi
 • Regulowane wsparcie dla fazy przenoszenia i fazy podporu
 • Inicjacja fizjologicznego wzorca chodu
 • Promowanie orientacji przestrzennej  
 •  Zsynchronizowana stymulacja faz chodu
 • Indywidualnie łączona stymulacja z maksymalnie 8 kanałami

Wymagane dokumenty do kwalifikacji do terapii na egzoszkielecie:

 • aktualny (nie starszy niż rok) wynik (zdjęcie na płycie lub kliszy ) prześwietlenia rtg stawów biodrowych.

Pacjenci z przepukliną oponowo-rdzeniową zobowiązani są dodatkowo do przedłożenia wyniku badania gęstości kości nie starszego jak 1 rok, najpóźniej w pierwszym dniu turnusu.

Pacjenci po urazach kręgosłupa zobowiązani są do przedłożenia wyniku (zdjęcia na płycie lub kliszy) prześwietlenia rtg kręgosłupa nie starszego jak 1 rok, najpóźniej w pierwszym dniu turnusu.