fundusznorweski

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

1 eea and norway grants a4 standard vertical (1)

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Projekt „Innowacja terapeutyczna – egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia” w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” realizowany przez Neuron Sp. z o.o. korzysta z dofinasowania o wartości 854 000,00 PLN otrzymanego od Norwegii. Jego całkowita wartość to 1 340 000,00 PLN.

Celem Projektu jest wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi rehabilitacyjnej – świadczonej za pomocą egzoszkieletu zasilanego kończynami dolnymi oraz stołu pionizacyjnego z funkcją kroczenia. Projekt obejmuje również kompleksowe usługi doradcze realizowane z jednostką B+R prowadzące do komercyjnego wdrożenia innowacyjnej usługi.

2 znaki strona www (1)