dane rejestrowe spólki

Dane rejestrowe spółki:

Neuron Sp z.o.o , ul. Obrońców Helu 4,  85-799 Bydgoszcz

NIP: 554-25-13-141
REGON 093083663
KRS 0000141094

paymant

ZALICZKI NA TURNUS

Dokonując zaliczki na turnus rehabilitacyjny prosimy w tytule przelewu podać:

  • imię i nazwisko pacjenta
  • termin turnusu
  • ośrodek ( Małe Gacno / Fordon / Śródmieście)
UWAGA !! NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁACENIA KARTĄ ZA TURNUSY REHABILITACYJNE. 
  • WPŁATY ZALICZEK ORAZ DOFINANSOWAŃ w PLN

    39 8142 0007 0041 2034 2000 0131

Na turnusie proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających dofinansowanie lub refundację i podać źródła finansowania. Koszt turnusu można także uregulować gotówką lub przelewem na konto bankowe:

BANK SPÓŁDZIELCZY
85-080 BYDGOSZCZ
ul. Kołłątaja 8

  • WPŁATY W USD

Numer konta: PL 62 8142 0007 0041 2034 2000 0105
SWIFT lub BIC CODE POLUPLPR

  • WPŁATA W EURO

Numer konta: PL 89 8142 0007 0041 2034 2000 0104
SWIFT lub BIC CODE POLUPLPR

  • WPŁATY W GBP

Numer konta: PL 23 8142 0007 0041 2034 2000 0128

SWIFT lub BIC CODE POLUPLPR

  • WPŁATY W PLN

Numer konta: 57 8142 0007 0041 2034 2000 0001
SWIFT lub BIC CODE POLUPLPR

Wszelkich informacji o dofinansowaniach PFRON do turnusów rehabilitacyjny oraz spraw związanych z fakturami i księgowością udziela:

Pani Magdalena Domachowska 

tel. +48 516 855 035

RABAT

Udzielamy rabatu od podstawowej ceny turnusu promocja nie dotyczy: zajęć dodatkowych, dopłaty do lokomatu, wszystkich innych dodatków.

Po odbytych 4 tyg. rehabilitacji zniżka 2% na wykupiony 5 i 6 tydzień
Po odbytych 6 tyg. rehabilitacji zniżka 4% na wykupiony 7 i 8 tydzień
Po odbytych 8 tyg. rehabilitacji zniżka 6% na wykupiony 9 i 10 tydzień
Po odbytych 10 tyg. rehabilitacji zniżka 8% na wykupiony 11 i 12 tydzień
Po odbytych 12 tyg. rehabilitacji zniżka 10% na wykupiony 13 i 14 tydzień

Powyższe tygodnie sumują się w obrębie jednego roku kalendarzowego – nie łączą się ze wszystkimi turnusami odbytymi przez lata w ośrodkach Neuron.

Rabaty od cen turnusów nie dotyczą Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Śródmieście!

rabat neuron