Na turnusie proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających dofinansowanie lub refundację i podać źródła finansowania. Koszt turnusu można także uregulować gotówką lub przelewem na konto bankowe:

BANK SPÓŁDZIELCZY
85-080 BYDGOSZCZ
ul. Kołłątaja 8
UWAGA !! NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁACENIA KARTĄ
 • WPŁATY W PLN
  Numer konta: 57 8142 0007 0041 2034 2000 0001
  SWIFT lub BIC CODE POLUPLPR
 • WPŁATY W USD
  PL 62814200070041203420000105
  SWIFT lub BIC CODE POLUPLPR
 • WPŁATA W EURO
  PL89814200070041203420000104
  SWIFT lub BIC CODE POLUPLPR