neuron pfron

Już od prawie 20 lat zajmujemy się organizacją turnusów rehabilitacyjnych dla osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami neurologicznymi. Turnusy organizowane przez Neuron spełniają wszystkie kryteria by mogły być dofinansowane ze środków PFRON.

TURNUSY PFRON

Posiadamy wpisy do rejestru ośrodka i organizatora turnusów rehabilitacyjnych:

Sprawy organizacyjne oraz zapisy na turnus odbywają się telefonicznie lub poprzez e-mail:

Ośrodek Rehabilitacji Neuron Małe Gacno

 603 555 076

780 723 159

 gacno@osrodekneuron.pl

Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Śródmieście

508 193 676

centrum@osrodekneuron.pl

Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Fordon

603 555 176

fordon@osrodekneuron.pl

Prosimy o zabranie na turnus z dofinansowaniem ze środków PFRON

 INFORMACJI O STANIE ZDROWIA nie starszej niż 3 miesiące oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

podpsi

WZÓR INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

W dniu przyjazdu na turnus, proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających dofinansowanie.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON (PCPR), są zobowiązane do przedstawienia w pierwszym dniu podczas konsultacji medycznej, zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach oraz przyjmowanych lekach.

JAK DOSTAĆ DOFINANSOWANIE Z PCPR

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu. Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

 • W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek taki ważny jest przez 3 miesiące) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna bądź organizatora turnusu.
 • Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 • Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni – nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu – poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie.
 • Centrum pomocy, po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie, przekazuje organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
turnusy

ZALICZKI NA TURNUS

Dokonując zaliczki na turnus rehabilitacyjny prosimy w tytule przelewu podać:

 • imię i nazwisko pacjenta
 • termin turnusu
 • ośrodek ( Małe Gacno / Fordon / Śródmieście)
UWAGA !! NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁACENIA KARTĄ ZA TURNUSY REHABILITACYJNE. 
 • WPŁATY ZALICZEK ORAZ DOFINANSOWAŃ w PLN

  39 8142 0007 0041 2034 2000 0131

Na turnusie proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających dofinansowanie lub refundację i podać źródła finansowania. Koszt turnusu można także uregulować gotówką lub przelewem na konto bankowe:

BANK SPÓŁDZIELCZY
85-080 BYDGOSZCZ
ul. Kołłątaja 8