Na zajęciach wykorzystuje się elementy kształcenia językowego. Ponadto stosowane są wybrane elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, a u dzieci ze szczególnymi porzebami programy M. Ch. Knillów i wybrane ćwiczenia z metody W. Sherborne. Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków psychologicznych i pedagogicznych na przyczyny trudności w uczeniu się. Celem takiego oddziaływania jest eliminacja niepowodzeń. Ponadto terapia koncentruje się na konsekwencjach tychże niepowodzeń, m. in. zaniżonej samoocenie, niechęci do nauki, zaburzeniach koncentracji uwagi, nerwicach, itp. Metody terapii dobierane są indywidualnie pod kątem napotykanych przez dziecko trudności.

Zajęcia wspierające rozwój psychoruchowy i koncentrują się na poprawie koordynacji, pamięci i koncentracji uwagi.

pedagog

Terapia pedagogiczna ma na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz rozwój procesów poznawczych. Głównym założeniem terapii pedagogicznej jest stymulacja ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka. Program terapii pedagogicznej dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia edukacyjne, trenujemy koncentrację, pamięć, koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność ruchową w zakresie motoryki małej. Terapia pedagogiczna prowadzona prawidłowo może przynieść sukcesy nie tylko w sferze funkcji ćwiczonych, ale również przynieść korzyści w sferze emocjonalnej oraz zwiększyć pewność siebie.