Terapia widzenia lub inaczej nazywana terapia wzroku polega na kształtowaniu sprawności wzrokowych. Najważniejszym zadaniem w terapii jest opanowanie umiejętności posługiwania się wzrokiem i efektywne wykorzystywanie tego w codziennych sytuacjach. Celem terapii jest również  rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, zbieżność, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie, konwergencja, akomodacja)

Zaburzenia widzenia są bardzo często bezpośrednim skutkiem przebytego udaru / urazu mózgu (np. w wypadku komunikacyjnym) lub występują w jednostce chorobowej (mózgowe porażenie dziecięce, choroby genetyczne). Terapia skierowana jest do osób w różnym wieku, u których występują zaburzenia widzenia, wynikające z różnych przyczyn. Zajęcia odbywają się z zaciemnionym pomieszczeniu, gdzie występuje lepsza reakcja spostrzegania. Terapia w zależności od problemu pacjenta, ukierunkowana jest na stymulacje widzenia, pobudzanie do patrzenia lub doskonalenie funkcji wzrokowych – kontrola ruchów gałek ocznych.

Najczęstsze zaburzenia widzenia to:

 • oczopląs
 • osłabienie ostrości widzenia
 • ograniczenie pola widzenia
 • podwójne widzenie
terapiawzroku2

Kiedy powinniśmy rozpocząć terapię?

 • niedowidzenie
 • zaburzenia akomodacji
 • zaburzenia percepcji wzrokowej
 • zaburzenia ruchów oczu
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • pogorszenie ostrości widzenia
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • bóle głowy
 • problemy z utrzymaniem koncentracji
 • zaburzenia równowagi

Cele terapii widzenia:

 • poprawa ruchów oczu, śledzenia i fiksacji
 • poprawa akomodacji
 • zmniejszenie zaburzeń równowagi
 • poprawa percepcji wzrokowej
 • zwiększenie pola widzenia
 • poprawa widzenia przestrzennego które ułatwia ocenę odległości miedzy przedmiotami
 • rozwijanie umiejętności koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych oczu oraz głowy
terapiawzroku1
terapiawzroku3