Terapia neurorozwojowa-Neuro Developmental Treatment (NDT) oraz jej rozwinięcie w postaci NDT-Bobath Baby to zaawansowana, uznana na całym świecie metoda fizjoterapii o udowodnionych osiągnięciach w leczeniu. Terapia NDT przeznaczona jest dla ludzi, którzy z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mają trudności w kontrolowaniu ruchu. Koncepcja NDT czerpie wiedzę z nowych teorii i osiągnięć naukowych dotyczących neurologii, neurofizjologii, ortopedii, biomechaniki i innych. Fizjoterapeuci pracując z pacjentem mającym zaburzenia neurologiczne stosują terapię indywidualnie dobraną dla niego. Ma ona na celu pomóc osobie stać się niezależnym w życiu codziennym na tyle, na ile jest to możliwe.

Terapia neurorozwojowa (Neurodevelopmental Treatment – NDT), metoda terapeutyczna, której celem jest usprawnianie ruchowe poprzez eliminowanie nieprawidłowych odruchów oraz normalizacja napięcia mięśniowego, ułatwianie prawidłowych odruchów postawy i ruchów dowolnych. Poprzez wspomaganie przez punkty kluczowe na ciele dziecka – głowa, obręcz barkowa oraz obręcz miednicza, terapeuta stara wywołać prawidłowych ruch. Głównym celem terapeutycznym jest osiągnięcie samodzielności i niezależności w życiu codziennym.

bobath8
bobath

WSKAZANIA:

  • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • dzieci z opóźnieniem psychoruchowym,
  • dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego,
  • dzieci z kręczem szyi,
  • dzieci z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.),
  • dzieci z zespołami genetycznymi( zespół Downa, zespół Lowe`a itp.),
  • dzieci z chorobami zanikowymi mięśni,
  • dzieci z wadami postawy,
  • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • dzieci z epilepsją.