Mikropolaryzacja lub inaczej przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia nieprawidłowości funkcjonowania mózgu. Zabieg polega na pobudzaniu kory prądem stałym o małym natężeniu. Do stymulacji używa się dwóch elektrod, katody i anody przez które przepływa prąd. . Katoda jest elektrodą zmniejszającą, a anoda zwiększającą aktywność kory mózgowej. Obie elektrody mocowane są w specjalnym czepku. Zabieg jest całkowicie bezpieczny, bezbolesny i nieinwazyjny.

W trakcie zabiegu, oddziałujemy na konkretny obszar i ośrodek w mózgu, który uległ uszkodzeniu lub działa nieprawidłowo. Przezczaszkową stymulację można również stosować selektywnie na korę ruchową, somatosensoryczną, wzrokową czy przedczołową wpływając na funkcje percepcyjne, poznawcze i ruchowe. Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się przy połączeniu mikropolaryzacji z intensywną neurorehabilitacją. Zalecane jest wykonywanie różnych zadań ruchowych lub logicznych podczas stymulacji.

Aby zapisać się na terapie mikropolaryzacji w Bydgoszczy lub Małym Gacnie prosimy o kontakt:

Bydgoszcz – 603 555 176 
Małe Gacno – 603 555 076
mikro
11/5/2022 bydgoszcz nz neuron 2 fot marek dembski
 • Seria terapeutyczna tDCS składa się z 10 zabiegów dzień po dniu ( maksymalnie dwa dni przerwy)Wskazania do terapii mikropolaryzacji:
  • dystonia,
  • afazja,
  • udary mózgu,
  • ból przewlekły,
  • udary czaszkowo- mózgowe z deficytem neurologicznym,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • autyzm,
  • ADHD,
  • dysfunkcje pamięci,
  • padaczka lekodporna,
 • szumy uszne,
 • uzależnienia, depresja,
 • niektóre zaburzenia psychiatryczne,
 • choroby zwyrodnieniowe mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) przebiegające z zaburzeniami emocjonalno-osobowościowymi i poznawczymi,
 • tiki,
 • trudności szkolne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny,
 • zaburzenia psychosomatyczne i psychoemocjonalne.
mikro2