Podczas turnusu w Centrum Neuron Bydgoszcz Fordon lub Śródmieście można skorzystać z sesji terapeutycznych z neuropsychologiem.

Terapeuta psycholog zajmuje się rehabilitacją neuropsychologiczną, w ramach której prowadzi terapię funkcji poznawczych (językowych, wzrokowo-przestrzennych, pamięci i uwagi) oraz funkcji wykonawczych i emocjonalno-motywacyjnych powstałych na skutek uszkodzenia mózgu. Udziela też pomocy psychologicznej Pacjentom i ich bliskim, wspierając ich w procesach adaptacji do życia z niepełnosprawnością.

W swojej pracy wykorzystuje wiele nowoczesnych metod terapeutycznych, w tym mikropolaryzację mózgu (stymulację mózgu prądem stałym, tDCS). Każdą terapię zaczyna od wstępnej diagnozy omawiając z Pacjentem i/lub jego opiekunem potrzeby i możliwości terapeutyczne oraz ustalając cel oddziaływań.

neuropsycholog