Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji psychoruchowej z udziałem konia. Poprzez zajęcia hipoterapii wpływamy na układ równowagi, pacjent znajdujący się na grzbiecie końskim, dąży aby we wszystkich fazach ruchu jego chwiejny środek ciężkości znajdował się nad środkiem ciężkości konia. W czasie jazdy, miednica oraz obręcz barkowa pacjenta, zachowuje się identycznie jak w prawidłowym wzorcu chodu. Hipoterapia wpływa również na zmniejszenie napięcia mięśniowego (spastyka) poprzez rytmiczne ruchy konia. Dzięki hipoterapii, mali pacjenci mogą łatwiej pokonywać lęki, budować więzi ze zwierzęciem oraz wyrażać swoje emocje.

hipotherapy

Hipoterapia – z racji warunków przestrzennych – jest dostępna tylko w ośrodku w Małym Gacnie.

hipoterapia

Wpływ ruchu konia na organizm ludzki

  • kodowanie prawidłowego wzorca chodu w czasie jazdy miednica oraz obręcz barkowa zachowują się tak jak przy prawidłowym chodzie dzięki czemu w centralnym układzie nerwowym koduje się prawidłowy wzorzec chodu,
  • układ równowagi pacjent znajdujący się na grzbiecie końskim dąży aby we wszystkich fazach ruchu jego chwiejny środek ciężkości znajdował się  nad środkiem ciężkości konia. W czasie jednej minuty stępu koń przenosi na siedzącego na nim człowieka ok 110 wielowymiarowych impulsów kołyszących. Powoduje to motywację dla organizmu do włączenia reakcji równoważnych i obronnych,
  • układ mięśniowy następuję obniżenie napięcia mięśniowego dzięki m in. rytmicznym ruchom, podwyższonej temp ciała zwierzęcia, przeciw stawne ruchy biodra-barki. Oprócz tego następuje wzmocnienie mięśni posturalnych
  • przekazywanie bodźców sensomotorycznych

Wskazania:

  • neurologiczne dysfunkcje ruchu o różnej etiologii,
  • zaburzenie rozwoju,
  • zaburzenia integracji sensomotorycznej,
  • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej.

Hipoterapia jest jedna z metod rehabilitacji na bazie neurofizjologii prowadzona przy udziale konia.

hipoterapia