Hipoterapia jest jedna z metod rehabilitacji na bazie neurofizjologii prowadzona przy udziale konia.

Hipoterapia – z racji warunków przestrzennych – jest dostępna tylko w ośrodku w Małym Gacnie.

Wpływ ruchu konia na organizm ludzki

  • kodowanie prawidłowego wzorca chodu w czasie jazdy miednica oraz obręcz barkowa zachowują się tak jak przy prawidłowym chodzie dzięki czemu w centralnym układzie nerwowym koduje się prawidłowy wzorzec chodu,
  • układ równowagi pacjent znajdujacy się na grzbiecie końskim dąży aby we wszystkich fazach ruchu jego chwiejny środek ciężkości znajdował się nad środkiem ciężkości konia. W czasie jednej minuty stępu koń przenosi na siedzacego na nim człowieka ok 110 wielowymiarowych impulsów kołyszących. Powoduje to motywację dla organizmu do włączenia reakcji równowaznych i obronnych,
  • układ mięśniowy następuję obniżenie napięcia mięśniowego dzięki m in. rytmicznym ruchom, podwyższonej temp ciała zwierzęcia, przeciw stawne ruchy biodra-barki. Oprócz tego następuje wzmocnienie mięśni posturalnych
  • przekazywanie bodżców sensomotorycznych

Wskazania:

  • neurologiczne dysfunkcje ruchu o różnej etiologii,
  • zaburzenie rozwoju,
  • zaburzenia integracji sensomotorycznej,
  • zaburzenia równowagii i kordynacji ruchowej.

Hipoterapia jest jedna z metod rehabilitacji na bazie neurofizjologii prowadzona przy udziale konia.