Sala Doświadczania Świata w ogólnym tego słowa znaczeniu to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.

Sala doświadczania świata jest miejscem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz dla dzieci mających problem z integracją bodźców zewnętrznych, koncentracją uwagi oraz wyciszeniem. Jest miejscem wyposażonym w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów. W sali znajdują się m.in. łóżko wodne, zestaw świetlno – dźwiękowy, kolumna wodna, kurtyna światłowodowa oraz liczne tablice z różnego rodzaju strukturami. Głównym celem terapii w Sali Doświadczania Świata jest możliwość poznawania i odbierania nowych bodźców przez dziecko oraz wzbogacenie doświadczeń zmysłowych i sensorycznych. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie rozwój dziecka.

sala doświadczania świata

Zajęcia w sali doświadczania świata skierowane są do osób z różnego rodzaju

 • niepełnosprawnościami i deficytami:
 • upośledzeniem umysłowym,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • chorobą psychiczną,
 • zaburzeniami mowy na tle nerwicowym,
 • osoby z demencją.

Cele terapeutyczne realizowane w sali:

 • sala stanowi urozmaiconą, atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, jest miejscem wypoczynku i odprężenia i relaksu,
 • motywuje do podejmowania aktywności uczestników, zwiększa ich aktywność i chęć poznawania,
 • zwiększa możliwość odbioru różnorodnych bodźców sensorycznych, przez co zwiększa wrażliwość oraz rozwija integrację sensoryczną i procesy poznawcze,
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku, zwiększa chęć do nawiązywania kontakt