Zajęcia psychologiczne mają charakter spotkań indywidualnych i są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjentów. Terapia ma na celu wspomaganie rozwoju, nabywanie nowych umiejętności oraz eliminację zachowań negatywnych i niepożądanych.

Celem terapii psychologicznej jest:

  • stymulowanie funkcji intelektualnych,
  • ćwiczenia poprawiające koncentrację,
  • rozwijanie sfery emocjonalnej i społecznej,
  • praca nad rozwojem poznawczym pacjentów, czyli pamięć, uwaga, mowa i myślenie,
  • zajęcia relaksacyjne, które pozwalają odpocząć i wyciszyć się,
  • programy rozwijania percepcji wzrokowej, ćwiczenia grafomotoryczne,
  • rozwijanie mechanizmów naśladowania i współdziałania,
  • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
  • współpraca z rodzicami lub opiekunami.
psycholog