Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

 • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
 • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
 • opóźnionego rozwoju mowy;
 • opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
 • nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna

Okazuje się także skuteczna, co potwierdzają liczne doświadczenia wykorzystujących ją terapeutów, w odniesieniu do dzieci z:

 • autyzmem;
 • zespołem Aspergera;
 • zespołem kruchego chromosomu X;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • zespołem Downa;
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami;
 • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:

 • węchu
 • wzroku
 • dotyku
 • słuchu
 • smaku

Podczas zajęć :

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

TERAPIA RĘKI

stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Prowadzona terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

Terapia ręki ma na celu:

 • usprawnianie precyzji ruchów rąk
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzeniu
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekroczenie linii środkowej ciała

Terapia ręki jest uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej, ale może być też prowadzona niezależnie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zabiegów mikropolaryzacji, biofeedback oraz mapy mózgu Qeeg, które bardzo wspierają rozwój dziecka.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Pracując z osobą niepełnosprawną w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez :

 • Stymulację percepcji wzrokowej
 • Stymulację percepcji słuchowej
 • Stymulację percepcji dotykowej Stymulację percepcji węchowej
 • Stymulację percepcji smakowej
 • Stymulację zmysłu równowagi