Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

 • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
 • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
 • opóźnionego rozwoju mowy;
 • opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
 • nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna

Okazuje się także skuteczna, co potwierdzają liczne doświadczenia wykorzystujących ją terapeutów, w odniesieniu do dzieci z:

 • autyzmem;
 • zespołem Aspergera;
 • zespołem kruchego chromosomu X;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • zespołem Downa;
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami;
 • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.

Sensoplastyka®   wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy   w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Wpływa na stymulację wszystkich zmysłów:

 • węchu
 • wzroku
 • dotyku
 • słuchu
 • smaku

Podczas zajęć :

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
sala doświadczania świata

TERAPIA RĘKI 

stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb   i sprawności każdego dziecka.   Prowadzona   terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku  i zainteresowań dziecka.

Terapia ręki ma na celu:

 • usprawnianie precyzji ruchów rąk
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzeniu
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przekroczenie linii środkowej ciała

Terapia ręki jest uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej, ale może być też prowadzona niezależnie.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem  jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.  Pracując z osobą  niepełnosprawną w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez :

 • Stymulację percepcji wzrokowej
 • Stymulację percepcji słuchowej
 • Stymulację percepcji dotykowej Stymulację percepcji węchowej
 • Stymulację percepcji smakowej
 • Stymulację zmysłu równowagi

Program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychoruchowymi ( Autyzm, Zespół downa, ADHD i inne choroby).

Dostępne tylko w Ośrodku Neuron Śródmieście

  Terapie i zabiegi możliwe do wykorzystania w programach terapeutycznych :

 • ćwiczenia NDT/PNF
 • neurologopeda (max 1h)
 • pedagog (max 1h)
 • terapia integracji sensorycznej SI
 • sensoplastyka
 • cyberoko C-eye® (max 1h)
 • biofeedback (max 0,5h- zal. Medyczne)
 • terapia przezczaszkowa- mikropolaryzacja mózgu (max 0,5h-zal. Medyczne)
 • terapia ręki,terapia zajęciowa.
Lp.PROGRAM TERAPEUTYCZNY 1 TYDZIEŃ
2 TYGODNIE
3 TYGODNIE
4 TYGODNIE
1.3 godziny - 5x w tygodniu1200 zł2400 zł3500 zł4700 zł
2.3 godziny - 3x w tygodniu720 zł1440 zł2100 zł2800 zł
3.3 godziny - 2x w tygodniu480 zł960 zł1400 zł1900 zł
4.3 godziny - 1x w tygodniu240 zł480 zł700 zł950 zł
5.2 godziny - 5x w tygodniu800 zł1600 zł2300 zł3060 zł
6.2 godziny - 3x w tygodniu480 zł960 zł1420 zł1890 zł
7.2 godziny - 2x w tygodniu320 zł640 zł960 zł1250 zł
8.2 godziny - 1x w tygodniu160 zł320 zł480 zł630 zł
9.1 godzina - 5x w tygodniu400 zł800 zł1200 zł1550 zł
10.1 godzina - 3x w tygodniu240 zł480 zł720 zł950 zł
11.1 godzina - 2x w tygodniu160 zł320 zł480 zł630 zł
13..1 godzina - 1x w tygodniu100 zł200 zł300 zł390 zł