NDT Bobath Baby to koncepcja terapeutyczna stosowana u wcześniaków i niemowląt oraz dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Ze względu na nieinwazyjny charakter terapii, stosowana może być już od pierwszych dni życia. Najlepsze efekty terapeutyczne przynosi w pierwszych miesiącach życia dziecka. W NDT Bobath Baby terapeuta skupia się nie tylko na ćwiczeniach, duży nacisk kładzie na pielęgnację i prawidłowe ich wykonywanie – sposób podnoszenia i noszenia dziecka, karmienie, przewijanie oraz pozycje ułożeniowe podczas zabawy i odpoczynku.

NDT- BOBATH BABY to wiodąca na świecie metoda usprawniania ruchowego wcześniaków i niemowląt. Kierowana jest również do rodziców, którzy chcą się nauczyć jak należy pielęgnować dziecko ( podnosić, nosić, odkładać, przewijać, karmić), aby rozwijało się prawidłowo a w przyszłości uniknęło wad postawy.

bobathbaby
bobathbaby2

NDT przeznaczone jest zarówno dla pacjentów z lekkimi, jak i ciężkimi uszkodzeniami. Aktualnie NDT stosowane jest w pediatrii dla wszystkich pacjentów prezentujących zaburzenia w ruchu i postawie. Nieinwazyjny charakter koncepcji pozwala na stosowanie jej od pierwszych dni życia dziecka.

Terapia NDT- BOBATH BABY adresowana jest do Twojego dziecka, jeśli:

 • jest wcześniakiem bądź urodziło się przez cesarskie cięcie i jest bardzo płaczliwe, wrażliwe na ruch i zmianę pozycji, ma problemy ze ssaniem,
 • układa się w literkę „C”,
 • stale przechyla główkę na jedną stronę ,
 • nadmiernie odchyla główkę do tyłu,
 • pręży się, drżą mu kończyny,
 • niechętnie leży na brzuszku,
 • silnie zaciska piąstki.

WSKAZANIA:

 • wcześniaki i niemowlęta z grupy wysokiego ryzyka, zagrożone rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego,
 • wcześniaki i niemowlęta z zaburzeniami karmienia piersią, ssania i połykania,
 • wcześniaki i niemowlęta z zaburzeniami napięcia posturalnego,
 • wcześniaki i niemowlęta z asymetrią posturalną,
 • wcześniaki i niemowlęta z opóźnieniem psychoruchowym,
 • wcześniaki i niemowlęta z wrodzonymi wadami stóp,
 • wcześniaki i niemowlęta z kręczem szyi,
 • wcześniaki i niemowlęta z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego,
 • wcześniaki i niemowlęta z wadami wrodzonymi ( przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.),
 • wcześniaki i niemowlęta z zespołami genetycznymi ( zespół Downa, zespół Lowe`a itp.),
 • wcześniaki i niemowlęta z epilepsją.
bobathbaby3