Tomatis 1 godzina (w ciągu) w tym terapia widzenia 30 min. Terapia dostępna w Ośrodku Neuron Małe Gacno z mgr Beatą Górnowicz – Wytrążek

Powszechnie wiadomo,że dźwięki wpływają stymulująco na cały układ nerwowy i fizjologiczny człowieka, a w szczególności na ograny słuchowe,wzrokowe, mózg oraz koordynację pomiędzy dwoma półkulami mózgu. Niejednokrotnie też udowodniono, że dźwięki i muzyka oddziałują na psychikę człowieka. Tomatis przeprowadził badania nad oddziaływaniem na ludzi poszczególnych częstotliwości i odkrył, że drgania mogą wprowadzić system nerwowy i mózg w stan spoczynku oraz je pobudzać. Muzyka nacechowana częstotliwościami niskimi oddziałuje na cały organizm poprzez przedsionek. W kanale aktywacyjnym słuchanie i skupienie uwagi jest wciąż stymulowane i warunkowane wysokimi częstotliwościami. Muzyka z filtrem stosowana w audio-psycho-fonologii , stymuluje dynamikę mózgu , oddziałując na układ limbiczny. Układ limbiczny , to zestaw struktur , które odpowiadają za emocje i pamięć , regulują funkcje autonomiczne lub hormonalne w odpowiedzi na bodźce emocjonalne, a także biorą udział we wzmacnianiu zachowań. Składa się z czterech głównych części : podwzgórza, ciała migdałowatego , wzgórza i hipokampu. Według Tomatisa filtrowana muzyka otwiera wzgórze. Wszystkie zmysły z wyjątkiem węchu przechodzą przez wzgórze.

Tomatis uważał, że stymulacja funkcji słuchania jest najważniejszym elementem dla przetwarzania języka , mowy i głosu, koordynacji i rytmu. Zwraca uwagę, że funkcja ucha wykracza daleko poza zwykłe słyszenie, które uznawał za akt bierny i niezależny od naszej woli, w przeciwieństwie do słuchania będącego czymś czynnym- zależnym od nas samych. Opisał trzy poziomy integracji w neurofizjologicznym modelu połączenia ucho-mózg: integratory przedsionkowe, wzrokowe i ślimakowe.

tomalis1
tomalis11s

Integrator wzrokowy – wizualny jako proces neurofizjologiczny , w ramach którego integrowane są informacje dostarczane za pomocą uszu i oczu, co prowadzi do ludzkiej percepcji wzrokowej i przestrzennej. Na przykład , określone szlaki łączą jadro przedsionkowe z szóstym i czwartym nerwem czaszkowym oraz jądrem oczno-ruchowym uczestniczącym w odruchu predsionkowo-ocznym . Ucho wewnętrzne jest zaangażowane w ten i inne mechanizmy neurofizjologiczne w funkcjonowaniu oka. Ruchy oczu, takie jak utrwalenie na obiekcie , śledzenie, gdy ciało jest w bezruchu ( np. podczas czytania) lub śledzenie podczas poruszania ciałem w tym samym czasie ( np. podczas chodzenia i czytania znaku ) , nie są możliwe bez zintegrowania niezakłóconej informacji z ucha wewnętrznego . Tomatis wykazał, że połączenia między formacją siatkową a jądrami przedsionkowymi regulują uwagę i pobudzenie . Podczas treningu metodą Tomatisa zakłada się pozytywny wpływ na percepcję wzrokową i funkcjonowanie wzrokowo-ruchowe po porwie funkcji przedsionkowej i regulacji napięcia mięśniowego.

W przeciwieństwie do obecnie przyjętych modeli teoretycznych , które twierdzą, że podkorowe i korowe przetwarzanie przedsionkowe, wizualne , słuchowe i inne modalności są w dużej mierze niezależne od siebie , Tomatis wskazał, że zintegrowane, wielozmysłowe przetwarzanie jest zaangażowane w rozwój ludzkiej percepcji, świadomości i zdrowego funkcjonowania psychoemocjonalnego. Opisał neurofizjologiczny model dynamiczny i interaktywny jako podstawę swojej metody. Uważał, że jego metoda wpływa nie tylko na przetwarzanie informacji słuchowych, lecz także na przetwarzanie informacji wzrokowych, dotykowych, kinestetycznych i przedsionkowych. Zwrócił uwagę, że dzięki jego metodzie stymulacji dźwięku możliwa jest poprawa przetwarzania słuchowego, wzrokowego i innych układów sensorycznych, a w wyniku tych zmian percepcyjnych można wpłynąć na zachowanie, komunikację i interakcje społeczne.

Literatura:

  1. Sacarin L. (2013) Early Effects of the Tomatis Listening Method in Children with Attention Deficit , Antioch Uniwersity Seattle
  2. Solier P. (2005) Listening for Wellness: An Introduction to the Tomatis Method. Walnut Creek: The Mozart Center Press.
  3. Vervoort J. De Voigt M.J.A. Van den Bergh W. The Improvement of Severe Psychomotor and Neurological Dysfunktions Treated with the Tomatis Audio-Psycho-Phonology Method Measured with EEG Brain Map and Auditory Evoked Potentials .” Journal of Neurotherapy „ 2008;
  4. Voight de M., Vervoort J. (2018) Listen to live – our Brain and Music. The Tomatis listening training and therapy. Mozart Brain Lab , Sin-Truiden, Belgium.
  5. Raciniewska M. (2022) Podręcznik dla terapeutów audio-psycho-fonoloii.