To koncepcja przeznaczona dla osób z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego ( udar mózgu, uraz czaszkowo -mózgowy, stwardnienie rozsiane). Celem Koncepcji Bobath jest badanie i terapia pacjentów z zaburzeniami CUN, rozwiązująca problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni oraz budowanie stabilności centralnej – odpowiadających za prawidłową postawę i wzorzec ruchowy. Proces usprawniania obejmuje zarówno postepowanie w fazie ostrej, jak i przewlekłej. Terapeuta analizuje 24-godzinny model postępowania z chorym (przy ścisłej współpracy z opiekunem, rodziną pacjenta), udziela wskazówek dotyczących pielęgnacji i organizacji przestrzeni w jakiej żyje chory. Terapia Bobath dla dorosłych jest koncepcją terapeutyczną pracy ukierunkowanej na zadania. Tego typu podejście do procesu terapii oparte jest częściowo na obecnej wiedzy z zakres kontroli motorycznej, nauczania motorycznego oraz plastyczności (zdolności do reorganizacji) układu nerwowego i mięśniowego. Częściowo opiera się ono również o doświadczenie klinicystów uwzględniając jednocześnie potrzeby oraz oczekiwania pacjentów.

ibitabobath
ibitabobath1

To koncepcja przeznaczona dla chorych po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego(CUN), w tym dla pacjentów po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych czy chorych na stwardnienie rozsiane. Celem Koncepcji Bobath jest badanie i terapia pacjentów z zaburzeniami CUN, rozwiązująca problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni oraz budowanie stabilności centralnej – odpowiadających za prawidłową postawę i wzorzec ruchowy. Proces usprawniania obejmuje zarówno postepowanie w fazie ostrej, jak i przewlekłej. Terapeuta analizuje 24-godzinny model postępowania z chorym (przy ścisłej współpracy z opiekunem, rodziną pacjenta), udziela wskazówek dotyczących pielęgnacji i organizacji przestrzeni w jakiej żyje chory. Terapia Bobath dla dorosłych jest koncepcją terapeutyczną pracy ukierunkowanej na zadania. Tego typu podejście do procesu terapii oparte jest częściowo na obecnej wiedzy z zakres kontroli motorycznej, nauczania motorycznego oraz plastyczności (zdolności do reorganizacji) układu nerwowego i mięśniowego. Częściowo opiera się ono również o doświadczenie klinicystów uwzględniając jednocześnie potrzeby oraz oczekiwania pacjentów.