Terapia MEDEK jest Dynamiczną Metodą Stymulacji Kinetycznej. Metoda fizjoterapeutyczna stosowana u niemowląt i dzieci stosowana w celu rozwijania motoryki dużej. Stosowana u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Została opracowana przez chilijskiego fizjoterapeutę Ramona Cuevasa w latach 1971-1976 we współpracy z fizjoterapeutką Ester Fink. Terapeutka Ester Fink, wykorzystała metodę MEDEK do terapii z dziewczynka ze spastycznym czterokończynowym porażeniem mózgowym. Efekt terapii był widoczny przez co ta metoda osiągnęła duży rozgłos i jest stosowana np. w Ameryce Północnej. Wykorzystywana jest w klinice prowadzonej przez Ester oraz w Centrum Edukacji Zareinu- prywatnej szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Terapia MEDEK opiera się na grawitacji

Grawitacja uważana jest za główny bodziec stymulujący układ nerwowo- mięśniowy do pracy. Głównym założeniem metody jest że oddziaływanie siły ciężkości sprawia, że ruch oraz manipulowanie przedmiotami, wymagają kontroli posturalnej bądź zdolności odpychania się do góry, a więc w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły ciężkości, przy jednoczesnym stabilizowaniu ciała w przestrzeni. MEDEK nie koncentruje się na pierwotnych odruchach, wzorcach ruchowych lub zmian napięcia mięśniowego. Terapeuta ocenia ruchy i jeśli są one nieprawidłowe to dokonuje oceny dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego oraz stopnia rozwoju funkcji motorycznych. Główne założenia terapii MEDEK to praca nad siadem, staniem i chodzeniem. Są to podstawowe funkcje jakie dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym powinno osiągnąć aby być w jakiś stopniu samodzielne i niezależne od osób trzecich. Nie wykonuje się izolowanych ćwiczeń lecz poszczególne grupy mięśniowe ćwiczone są przez realizacje zadań posturalnych i funkcjonalnych. Mięśnie o nadmiernym napięciu zostają rozciągnięte w sposób dynamiczny. MEDEK nie odwołuje się do sekwencji prawidłowego rozwoju motorycznego. Zakłada natomiast, że różne umiejętności wymagają różnych strategii ruchowych. W odróżnieniu od innych terapii dziecko nie musi współpracować z terapeutą oraz koncentrować się na ćwiczeniach.

medek1
medek

MEDEK zakłada bliską współpracę terapeuty z rodzicem.

Każdy rodzic lub opiekun otrzymuje indywidualny program ćwiczeń do domu, które należy wykonywać dwa razy dziennie. Bliska współpraca oraz zaangażowanie dwóch stron, jest w stanie przynieść naprawdę spektakularne efekty w krótkim czasie.

Rolą terapeuty jest prowokowane automatycznych reakcji posturalnych, które biorą udział w kontroli posturalnej, niezbędnej podczas wykonywania zadań funkcjonalnych. Terapeuta MEDEK określa jaki cel ma zostać osiągnięty oraz jak wywołać pożądaną reakcje. W terapii każde z ćwiczeń ma swoją nazwę oraz jest szczegółowo opisane. Ćwiczenia mają na celu prowokować określone reakcje. Terapia odbywa się na specjalnym stole a w późniejszych etapach, gdy dziecko zacznie stawiać pierwsze kroki, terapia odbywa się na podłodze. Terapia zawiera również system oceny postępów terapii. Do tego celu został stworzony specjalny protokół oceny, który składa się z 46 punktów, w tym zadań posturalnych oraz funkcjonalnych i dotyczy rozwoju motorycznego dziecka od noworodka do 16 miesiąca życia.

Terapia MEDEK – komu może pomóc?

Terapia skierowana jest dla dzieci do około 5-6 rok życia ( związane z wagą oraz wzrostem pacjenta)
  • niemowlęta i dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym ( hipotonia)
  • niemowlęta i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • niemowlęta i dzieci z zespołem Downa
  • niemowlęta i dzieci z opóźnieniem motorycznym
medek3