KADRA MAŁE GACNO

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Kierownik Ośrodka w Małym Gacnie pielęgniarka

 • studia podyplomowe: zarządzanie w służbie zdrowia
 • kurs: udzielanie pierwszej pomocy
 • szkolenie : opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi
 • kinesilogy taping,
 • PNF podstawowy,
 • PNF w leczeniu bólów krzyża,
 • PNF rozwijający,
 • moduł I medycyny ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie z zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • PNF podstawowy,
 • PNF rozwijający,
 • NDT Bobath,
 • kinesiotaping,
 • kurs masażu II°,
 • diagnoza RTG,KT, MRI,
 • analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • stymulacja rozwoju dziecka z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
 • terapia ręki,
 • wielowymiarowa terapia stóp,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie obsługi LOKOMATU,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem.
 • współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • analiza chodu w MPD,
 • szkolenie obsługi Lokomatu,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • kurs z integracji sensorycznej I st.
 • PNF podstawowy,
 • PNF rozwijający,
 • metoda Vojty dla dorosłych,
 • kinesiotaping,
 • kurs masażu II°,
 • diagnoza RTG,KT, MRI,
 • analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • wielowymiarowa terapia stóp,
 • terapia ręki,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie obsługi LOKOMATU,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • kurs z zakresu podstaw rolowania,
 • oraz certyfikat – PODSTAWY STYMULACJI BAZALNEJ Z OSOBAMI Z GŁĘBOKIM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem
 • kurs pogłębiający Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. A. Frohlicha
 • Kończyna górna po udarze – diagnoza i terapia
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • PNF podstawowy,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie obsługi LOKOMATU,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • IBITA BOBATH dla dorosłych,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • kurs pogłębiający Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. A. Frohlicha
 • kurs PNF,
 • analiza chodu w MPD,
 • skoliozy,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • sala doświadczania świata,
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego.
 • kurs masażu relaksacyjnego,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • wczesna interwencja,
 • nowoczesne zabiegi fizykalne w urazach sportowych
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • NDT Bobath,
 • NDT Bobath Baby,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • język migowy podstawowy,
 • analiza chodu w MPD,
 • stymulacja bazalna koncepcji prof. Fröhlich’a do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • Odruchowa lokomocja wg Vojty- znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem.
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • analiza chodu w MPD,
 • PNF podstawowy,
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • sala doświadczania świata.
 • PNF podstawowy,
 • PNF w pediatrii,
 • kurs masażu leczniczego,
 • thera togs,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • anatomia palpacyjna narządu ruchu
 • Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
 • Taśmy anatomiczne struktura i funkcja
 • Zoga multidimensional movement
 • szkolenie Koncepcja Mulligana
 • mgr fizjoterapii
 • PNF 1 i PNF 2
 • certyfikaty: Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Funkcjonalny trening sensomotoryczny,
 • Kurs podstawowy: Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath
 • mgr fizjoterapii
 • kurs PNF podstawowy
 • studia podyplomowe – Fizjoterapia w pediatrii – w trakcie
 • Technik masażysta
 • PNF podstawowy
 • Anatomy Trains in Structure & Function
 • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Theta Suit
 • szkolenie z zastosowania ortezy SAEBO
 • mgr fizjoterapii
 • mgr fizjoterapii
 • ukończone kursy PNF 1 i PNF 2
 • mgr fizjoterapii
 • kurs – terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • kurs „ Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego”
 • kurs PNF podstawowy level 1 i 2 wg koncepcji M. Knott
 • kurs „ Taping rehabilitacyjny”
 • kurs „ Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo- powięziowe z anatomią palpacyjną”
 • szkolenie z obsługi rezonansu stochastycznego
 • szkolenie z zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • szkolenie z obsługi urządzenia BTL-6000-TR- Therapy do terapii radiofalowej
 • szkolenie z obsługi urządzenia SALUS- TALENT
 • Stopa dziecka: diagnostyka i terapia
 • Funkcjonalny trening sensomotoryczny
 • Ukończenie obsługi Lokomatu
 • kurs plastrowanie kinezjologiczne
 • kurs Anatomy Trains Structure and Function
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • kurs terapii MEDEK
 • kurs BEBALANCED Funktional Training
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs urazy rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne
 • Certyfikowany użytkownik LOKOMAT
 • Certyfikowany terapeuta EKSO
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie
 • kurs podstawowy PNF ( 1 i 2 stopień),
 • PNF rozwijający,
 • PNF w skoliozach,
 • PNF w neurologii,
 • masaż 2 stopnia
 • podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego,
 • stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka,
 • kinezjologia edukacyjna „Brain Gym”® metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison,
 • terapia ręki,
 • integracja sensoryczna I stopnia,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • obsluga REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • kurs sensoplastyki,
 • masaż gorącymi kamieniami,
 • podyplomowe: terapia zajęciowa,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem.
 • Szkolenie z obsługi Lokomatu,
 • Szkolenie z obsługi rezonansu stochastycznego,
 • Szkolenie z instalacji i obsługi urządzenia Lite Gate,
 • Szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • Instruktor Nordig Walking,
 • Szkolenie pt: „ Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów”,
 • Szkolenie pt” Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym”,
 • Szkolenie z aktywnej jazdy na wózku inwalidzkim,
 • Warsztaty pt: „ Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego”,
 • Kurs: Wybrane elementy integracji sensorycznej,
 • Kurs masażu sensorycznego
 • Szkolenie Medek
 • PNF podstawowy
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • obsługa rezonansu stochastycznego
 • Techniki wspierające emocjonalny rozwój dziecka od 3 roku życia
 • Wybrane elementy Integracji Sensorycznej
 • Masaż sensoryczny
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
 • Szkolenie z zakresu zastosowania tlenoterapii w opiece przedszpitalnej
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • PNF podstawowy,
 • analiza chodu w MPD,
 • masaż lomi lomi,
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością HIPOTERAPIA,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO
 • Odruchowa lokomocja wg Vojty- znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem.
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:
 • PNF podstawowy,
 • Cyriax moduł A,
 • Masaż gorącymi kamieniami,
 • Warsztaty drenażu limfatycznego,
 • Kinezjotaping,
 • Odruchy pierwotne, wygaszanie odruchów przetrwałych,
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Zdrowie i jego funkcjonowanie we wszystkich sferach życia,
 • Obsługa Sali Doświadczeń Świata oraz aparatury fizykoterapeutycznej,
 • Obsługa rezonansu stochastycznego,
 • Szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • Medycyna manualna wg dr Składowskiego – PINOPRESURA.
 • ukończyła kurs chiropraktyki
 • szkolenie z systemu C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • kurs terapii MEDEK

pedagogika – specjalność opiekuńczo-wychowawczą

 • podyplomowe logopedia,
 • terapia logopedyczna,
 • podyplomowe neurologopedia,
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika,
 • terapia logopedyczna dzieci z MPD,
 • kompleksowa terapia jąkania,
 • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia,
 • Knill M. Knill Ch. Programy aktywności. Świadomość ciała. kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja,
 • program rozwoju komunikacji Makaton,
 • praca z uczniem nadpobudliwym i z trudnościami w uczeniu się,
 • kurs wstępny z pedagogiki zabawy,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • licencjat z rehabilitacji rekreacji,
 • magister oligofrenopedagog,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • kurs instruktora rekreacji ruchowej,
 • szkolenie biofeedback I stopnia,
 • refleksologia stóp,
 • terapia behawioralna I, II, III°,
 • terapeuta Integracji Sensorycznej I°,
 • podyplomowe studia z psychopedagogiki i pomocy rodzinie -masaż gorącymi kamieniami,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa I, II,
 • trening kompetencji umiejętności społecznych,
 • rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o terapię sensomotoryczną,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.

oligofrenopedagog

 • EEG biofeedback,
 • terapia ręki I i II stopnia,
 • diagnoza i terapia funkcji wzrokowych,
 • neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborn,
 • integracja sensoryczna I stopnia,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • szkolenie z systemu C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • studia psychologiczno-pedagogiczne
 • studia podyplomowe : terapia zajęciowa
 • drugi stopień SI
 • QEEG a EEG Biofeedback.
 • udział w licznych konferencjach

pedagog

 • pedagogika specjalna- rewalidacja

szkolenia:

 • metody pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • Makaton,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.

pedagog

 • studium pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych i pedagogów,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • rewalidacja ruchowa i emocjonalna,
 • komputer w pracy nauczyciela,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka mózgu wg P. Dennisona I i IT stopień,
 • program rozwoju komunikacji MAKATON,
 • Knill M. Knill Ch. Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherbone,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.

neurologopedamagister nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym; studia podyplomowe z logopedii; studia podyplomowe z polonistyki; podyplomowe studia z neurologopedii.

Ukończone kursy kwalifikacyjne: Terapia pedagogiczna; Oligofrenopedagogika.

 • Kurs wstępny z pedagogiki zabawy
 • Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej
 • Formy aktywności twórczej dzieci i młodzieży oparte na metodzie Orffa
 • Diagnoza i terapia afazji – Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia
 • Kinezjologia edukacyjna BRAIN GYM
 • MAKATON – program rozwoju komunikacji
 • Terapia logopedyczna dzieci głuchych, głuchoniemych i z wszczepem ślimakowym
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Neurolingwistyczne programowanie w edukacji językowej
 • Muzykoterapia z emisją głosu
 • Postęp cywilizacyjny a możliwości rozwoju psycho-pedagogicznego dziecka przewlekle chorego
 • Komunikacja alternatywna oraz wspomagająca w pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności
 • kynoterapeuta,
 • stymulacja bazalna koncepcji prof Fröhlich’a do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym I° i II°,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia
 • Terapia dziecka z autyzmem wybiórczym z uwzględnieniem

oddziaływań terapeutycznych.

 • Karty Oceny   Logopedycznej   Dziecka –   KOLD –  test  do

diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.  Ocena  prawidłowego i   zaburzonego  rozwoju  mowy dziecka.

 • Kompleksowe programowanie terapii logopedycznej z udziałem

logopedy, neurologa i psychologa.

 • Charakterystyka, obserwacja i diagnoza zaburzeń ze spektrum

autyzmu – perspektywa psychiatry, psychologa i logopedy.

 • Narzędzia przesiewowe i diagnostyczne w ASD.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z ASD.
 • Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z autyzmem

i zespołem Aspergera.

 • Terapia zaburzeń komunikacji. Komunikacja wspomagająca

i alternatywna.

 • Praca logopedy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera

– studium przypadku.

 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących.
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania.
 • Metody wywoływania głosek.
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie

pracy lewej półkuli mózgu.

 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1.
 • magister fizjoterapii
 • Kurs metody diagnozy i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Szkolenie bebalanced funkctional Training
 • Kurs Diagnoza i Terapia ręki I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • Szkolenie z pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłych, resuscytacji dorosłych i dzieci oraz wykorzystania AED
 • Obsługa rezonansu stochastycznego
 • Szkolenie z zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • Szkolenie z obsługi urządzenia BLT TR-Therapy do terapii radiofalowej
 • Szkolenie z obsługi urządzenia SALUS-TALENT
 • Szkolenie z obsługi C-Eye
 • Szkolenie z obsługi bieżni C-mill