Tomasz Jasiński

  • kynoterapeuta,
  • stymulacja bazalna koncepcji prof Fröhlich’a do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym I° i II°,
  • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
tomasz jasiński