mgr Łukasz Śmieszek

 • kurs podstawowy PNF ( 1 i 2 stopień),
 • PNF rozwijający,
 • PNF w skoliozach,
 • PNF w neurologii,
 • masaż 2 stopnia
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • PNF podstawowy ( PNF 1 i PNF 2 )
 • PNF rozwijający ( PNF 3 )
 • PNF w neurologii ( PNF 4)
 • PNF w skoliozach
 • Medycyna ortopedyczna wg. Cyriax’a moduły: A, B, C
 • Masaż leczniczy – II stopnia
 • Kinesiology Taping
 • Szkolenie Therasuit Method
unk