mgr Marzena Brac

 • Integracja Bilateralna
 • Terapia Ręki i stopy I i II stopnia
 • Komunikacja empatyczna
 • Terapia neurotaktylna
 • Lateralizacja procesu diagnoza i strategia terapeutyczna
 • Metody integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • edukacja przez ruch
 • Trening odporności psychicznej
 • terapia MNRI: Integracja odruchów wzrokowo słuchowych
 • kurs terapeuty zajęciowego
 • kurs Tomatis practitioner level
 • 1 szkolenie Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • kurs Autism Diagnostic Interview
 • szkolenie MNRI Integracja odruchów ustno twarzowych poziom 1
 • ruchy oczu: teoria, diagnoza, terapia.  Holistyczne podejście w pracy z pacjentem
 • mgr pedagogiki
 • Studia podyplomowe -NVC  Marshall B. Rosenberga -Nonviolent Communication
 • Studia podyplomowe socjoterapeuta,
 • Certyfikat C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji,
 • EEG- Biofeedback I stopnia,
 • tDCS -innowacyjna metoda neuromodulacji (mikropolaryzacja mózgu),
 • Szkolenie z zakresu Integracji odruchów wzrokowo słuchowych Międzynarodowy Instytut,
 • Certyfikat Ruchy Oczu Terapia i diagnoza,
 • w trakcie kolejnych studiów magisterskich z zakresu psychologii i certyfikacji NVC
 • Qeeg w planowaniu neurofeedbacku
 • MNRI – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.2
unk2