mgr Marcin Pepliński

 • kurs PNF,
 • analiza chodu w MPD,
 • skoliozy,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • sala doświadczania świata,
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego
 • Anatomia stawu biodrowego oraz jego prawidłowe zabezpieczanie za pomocą sprzętu ortopedycznego oraz zasady prawidłowego pozycjonowania dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 • Kurs pogłębiający Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. A.Frohlicha
 • Diagnostyka i ocena pacjentów w oparciu o ontogenezę rozwojową wg. Vojty
marcin pepliński