mgr Joanna Durejko – Pepliński

 • Oligofrenopedagog
 • EEG biofeedback,
 • terapia ręki I i II stopnia,
 • diagnoza i terapia funkcji wzrokowych,
 • neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborn,
 • integracja sensoryczna I stopnia,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • szkolenie z systemu C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • studia psychologiczno-pedagogiczne
 • studia podyplomowe : terapia zajęciowa
 • drugi stopień SI
 • QEEG a EEG Biofeedback.
 • udział w licznych konferencjach
 • Diagnostyka i ocena pacjentów w oparciu o ontogenezę rozwojową wg. Vojty
joanna durejko