mgr Artur Rostankowski

  • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
  • ukończone kursy PNF 1 i PNF 2
  • IBITA Bobath kurs rozwijający – kończyna górna
  • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej według Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi
artur rostankowski