mgr Wioletta Głomska

 • pedagogika – specjalność opiekuńczo-wychowawczą
 • podyplomowe logopedia,
 • terapia logopedyczna,
 • podyplomowe neurologopedia,
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika,
 • terapia logopedyczna dzieci z MPD,
 • kompleksowa terapia jąkania,
 • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia,
 • Knill M. Knill Ch. Programy aktywności. Świadomość ciała. kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja,
 • program rozwoju komunikacji Makaton,
 • praca z uczniem nadpobudliwym i z trudnościami w uczeniu się,
 • kurs wstępny z pedagogiki zabawy,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
wioletta głomska