mgr Beata Górnowicz – Wytrążek

 • pedagog
 • pedagog specjalny
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta zajęciowy
 • socjoterapeuta
 • terapeuta ręki i stopy I i II stopnia
 • kurs „Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem”
 • certyfikowany terapeuta I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii upoważniający do diagnozowania i prowadzenia treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa
  – Członek Stowarzyszenia  Terapeutów Metody prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”
 • kurs Terapia widzenia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • kurs Dotyk kwantowy
 • EEG-Biofeedback I stopnia
 • Qeeg w planowaniu neurofeedbacku
 • Poszerzona diagnostyka EEG / QEEG. EKG
 • Studia podyplomowe – logopedia
 • kurs II stopnia z terapii Tomatisa
 • w trakcie studiów magisterskich psychologia

beata górnowicz wytrążek