mgr Anita Gostomska

 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi
 • NDT Bobath
 • NDT Bobath Baby
 • Wady stóp w kontekście odruchowej lokomocji wg Vojty
 • Odruchowa lokomocja wg Vojty- znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym
 • kurs masażu relaksacyjnego,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • wczesna interwencja,
 • nowoczesne zabiegi fizykalne w urazach sportowych
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • język migowy podstawowy,
 • analiza chodu w MPD,
 • stymulacja bazalna koncepcji prof. Fröhlich’a do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem
 • Zaburzenia sterowania posturalnego u dzieci niespokojnych, z zaburzeniami funkcji ssania-połykania w oparciu o odruchową lokomocję prof. Vojty.
 • Diagnostyka i ocena pacjentów w oparciu o ontogenezę rozwojową wg. Vojty
anita gostomska