KADRA NEURON

Lekarze:

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Fizjoterapeuci:

 • kurs podstawowy kinesiology taping.
 • przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa ( tDCS)
 • ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo- obręcz barkowa
 • I kongres PNF w Polsce – uczestnik
 • PNF kurs podstawowy
 • zastosowanie koncepcji PNF u chorych z głębokim niedowładem kończyny górnej po uszkodzeniu mózgu
 • McKenzie moduł A,B,C,D
 • Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych
 • Udział w konferencji śpiączka i stany ograniczonej świafomości. komunikacja niewerbalna- możliwości i najnowsze rozwiązania
 • Neurorehabilitacja pacjentów po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym
 • Koncept Bobath poziom podstawowy
 • Warsztaty i terapia finkcjonalna pacjentów neurologicznych
 • Terapia taktylna
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
 • Kurs masaży modelujących sylwetkę
 • Intensywna fizjoterapia pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • szkolenie Lokomat Trainer
 • IBITA Bobath kurs rozwijający – kończyna górna
 • mgr fizjoterapii
 • wewnętrzne szkolenie z obsługi lokomatu
 • kurs podstawowy PNF (koncepcja M. KNOTT)
 • IBITA BOBATH – badanie i terapia dorosłych osób z zaburzeniami neurologicznymi (kurs podstawowy)
 • mgr fizjoterapii
 • PNF podstawowy
 • kurs rehabilitacja pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • kurs Masażu Tkanek Głębokich
 • nstruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness/ćwiczenia siłowe
 • trener personalny
 • kurs z zakresu treningu funkcjonalnego
 • udział w Kongresie WCPT 2019 Geneva (certyfikat)
 • prezentacja własnej pracy badawczej pt. Knowledge of proper form of basic strength training exercises and injury occurrence among strength training men na WCPT 2019 (certyfikat)
 • Technik masażysta
 • Kinesiology taping basic
 • PNF podstawowy
 • PNF w pediatrii
 • Podstawy terapii narzędziowej IASTM
 • Diagnostyka funkcjonalna i łańcuchy mięśniowe w treningu motorycznym
 • mgr fizjoterapii;
 • dyplomowany technik masażysta;
 • PNF 1 +PNF 2 (koncepcja M.Knott)
 • IBITA BOBATH – badanie i terapia dorosłych osób z zaburzeniami neurologicznymi (kurs podstawowy);
 • Spastyczność w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego;
 • „Zrozumieć udar” – szkolenie online;
 • Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego;
 • Integracyjna Terapia Blizn;
 • Akademia Chiropraktyki (w trakcie);
 • Szkolenie wewnętrzne z obsługi urządzenia Lokomat;
 • Kurs plastrowanie kinezjologiczne w dysfunkcjach narządu ruchu;
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii;
 • szkolenie z pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłych, resuscytacji dorosłych i dzieci oraz wykorzystania AED.
 • IBITA Bobath dla dorosłych
 • PNF podstawowy
 • Cyriax A B C
 • Kaltenborn 1,2,3
 • PNF podstawowy
 • Kinesiotaping
 • Pinoterapia
 • Neurorehabilitacja z terapia funkcjonalną ręki
 • Terapia ręki
 • Anatomia palpacyjna – w trakcie
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Manualne Techniki Leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej
 • Suche igłowanie – medyczna akupunktura moduł I
 • Kinesiology Taping
 • Warsztaty i terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Terapia manualna w neurologii – moduł I – w trakcie
 • Anatomia palpacyjna z rozluźnianiem struktur mięśniowo-powięziowych – I moduł
 • IBITA Bobath dla dorosłych – kurs podstawowy
 • Neuromobilizacje
 • Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • kurs plastrowanie kinezjologiczne
 • kurs Anatomy Trains Structure and Function
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • kurs terapii MEDEK
 • kurs BEBALANCED Funktional Training
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs urazy rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne
 • Certyfikowany użytkownik LOKOMAT
 • Certyfikowany terapeuta EKSO
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie
 • szkolenie LOKOMAT Trainer

Specjaliści

 • Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
 • Usprawnianie po laryngektomii
 • Dysfagia u dzieci
 • Afazja – diagnoza i terapia
 • Emisja głosu
 • Diagnoza i terapia jąkania st. I
 • Diagnoza i terapia jąkania st. II
 • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju…
 • Kurs bazowy Masażu Shantala
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci
 • Karmienie dziecka z MPD
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders
 • Terapia ręki I i II st.
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa
 • Metoda SI we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
 • Efektywna krótkoterminowa terapia jąkania
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka
 • Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
 • Terapia pozycji oralnej
 • Masaż logopedyczny
 • Masaż Shantala – kurs instruktorski
 • Szkoła jedzenia
 • Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji dźwięków mowy
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniamu neurologicznymi (moduł I)
 • Metoda werbo-tonalna
 • Procedura przejścia z żywienia dojelitowego na lub pozajelitowego na żywienie doustne
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • Neurologopeda, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dysfagii, neuroterapeuta. QEEG a EEG biofeedback
 • Szkolenie QEEG a EEG Biofeedback
 • Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS)
 • Szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia
 • QEEG II stopnia
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • EEG dla neuroterapeutów
 • EEG i QEEG II stopnia
 • W trakcje studiów z neuropsychologii
 • Zaawansowana interpretacja map QEEG
 • Interpretacja zapisu EKG
 • Dyzartria u dzieci i dorosłych
 • Swoiste wzory padaczkopodobne w EEG
 • „Neuropsychologia dorosłego”
 • „HEG biofeedback. Kurs doszkalający
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji. Elektrostymulacja w logopedii.
 • PNF w logopedii.
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.
 • Terapeuta integracji sensorycznej,
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Pedagog specjalny, oligofrenopedagog – terapeuta autyzmu,
 • Szkolenie „ Integracja sensoryczna w terapii autyzmu” ,
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka”,
 • Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-r E. Schoplera,
 • Warsztaty : „ Autyzm a seksualność”,
 • Szkolenie „ Forum autyzmu, zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”,
 • Szkolenie : Wykorzystanie Sali Doświadczenia Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • Szkolenie : Metoda Krakowska,
 • terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Szkolenie „ Dziecko autystyczne w szkole”
 • Urządzenia wykorzystujące Ruch Oczu w Terapii, Diagnozie i Komunikacji Dziecka”
 • Sensoplatyka ® – wstęp i trener I stopnia
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia
 • Szkolenie I stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem

 • Szkolenie II stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem

 • Szkolenie „ Funkcje wzrokowe”

 • Kurs „Ruchy oczu – diagnoza i terapia”

 • Szkolenie „Zmysły w autyzmie. Zaburzenia procesów integracji sensorycznej – zmysły i autostymulacje

Psycholog, doktorantka z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, terapeuta tDCS, współautor prac naukowych, m. in. na temat mikropolaryzacji mózgu.

Ukończyła psychologię (specjalność: psychologia zdrowia i rehabilitacji) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w sanatorium, gdzie prowadziła terapię neuropsychologiczną z pacjentami z oddziałów rehabilitacyjnych neurologicznych i kardiologicznych oraz udzielała wsparcia psychologicznego dla pacjentów na oddziale psychiatrycznym geriatrycznym i w ośrodkach dziennego pobytu dla osób starszych, gdzie zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz terapią zaburzeń funkcji poznawczych i emocjonalnych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych i powstałych na skutek uszkodzenia mózgu. Prowadzi również działania psychoedukacyjne i udziela wsparcia psychologicznego dla pacjentów i ich rodzin. Interesuje się nowoczesnymi technikami wspierania funkcjonowania poznawczego.

Najważniejsze szkolenia:

 • 2021 – Terapia neuropsychologiczna – wybrane zagadnienia cz. I i II (SCTP-B)
 • 2020 – Neuropsychologia w psychiatrii (SCTP-B)
 • 2020 – Diagnostyka neuropsychologiczna w wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego (SCTP-B)
 • 2019 – Neurorehabilitacja u pacjentów po udarach mózgu i w przebiegu stwardnienia rozsianego (90Consulting)
 • 2019 – Raport z badania neuropsychologicznego (SCTP-B)
 • 2019 – Terapia schematów (Ośrodek Terapii Sensica)
 • 2018 – Neuroanatomia funkcjonalna w praktyce klinicznej (SCTP-B)
 • 2018 – Innowacyjna metoda neuromodulacji – tDCS (Biomed)

Kadra kierownicza Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Fordon

Studia

 • Zdrowie Publiczne, spec. Zarządzanie kryzysowe, magisterskie CM UMK Bydgoszcz (w trakcie)\
 • Dietetyka, licencjackie WSG Bydgoszcz
 • Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie, podyplomowe AWFiS Gdańsk

Kursy, szkolenia:

 • Szkolenie z pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłych, resuscytacji dorosłych i dzieci oraz wykorzystania AED
 • Kurs Psychodietetyka w praktyce
 • IV Konferencja Dietetyki Sportowej
 • V Konferencja Dietetyki Sportowej
 • Praktyki szpitalne z zakresu dietetyki klinicznej

kierownik ds. Administracyjnych Centrum Neuron w Bydgoszczy

 • administracja,
 • politologia,
 • zarządzanie finansami i marketing,
 • zarządzanie kadrami medycznymi,
 • szkolenie biofeedback I i II,
 • kurs ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • kurs sala doświadczania świata.