KADRA NEURON

Lekarze:

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Fizjoterapeuci:

 • kurs podstawowy kinesiology taping.
 • przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa ( tDCS)
 • ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo- obręcz barkowa
 • I kongres PNF w Polsce – uczestnik
 • PNF kurs podstawowy
 • zastosowanie koncepcji PNF u chorych z głębokim niedowładem kończyny górnej po uszkodzeniu mózgu
 • McKenzie moduł A,B,C,D
 • Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych
 • Udział w konferencji śpiączka i stany ograniczonej świafomości. komunikacja niewerbalna- możliwości i najnowsze rozwiązania
 • Neurorehabilitacja pacjentów po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym
 • Koncept Bobath poziom podstawowy
 • Warsztaty i terapia finkcjonalna pacjentów neurologicznych
 • Terapia taktylna
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
 • Kurs masaży modelujących sylwetkę
 • Intensywna fizjoterapia pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • szkolenie Lokomat Trainer
 • IBITA Bobath kurs rozwijający – kończyna górna
 • mgr fizjoterapii
 • wewnętrzne szkolenie z obsługi lokomatu
 • kurs podstawowy PNF (koncepcja M. KNOTT)
 • IBITA BOBATH – badanie i terapia dorosłych osób z zaburzeniami neurologicznymi (kurs podstawowy)
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • kurs plastrowanie kinezjologiczne
 • kurs Anatomy Trains Structure and Function
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • kurs terapii MEDEK
 • kurs BEBALANCED Funktional Training
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs urazy rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne
 • Certyfikowany użytkownik LOKOMAT
 • Certyfikowany terapeuta EKSO
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie
 • szkolenie LOKOMAT Trainer
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym
 • kurs Pinoterapia
 • kurs podstawowy Halliwick
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • Kurs podstawowy PNF
 • szkolenie obsługi LOKOMAT
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym
 • kurs Pinoterapia
 • mgr fizjoterapii
 • PNF podstawowy
 • kurs rehabilitacja pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • kurs Masażu Tkanek Głębokich
 • nstruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness/ćwiczenia siłowe
 • trener personalny
 • kurs z zakresu treningu funkcjonalnego
 • udział w Kongresie WCPT 2019 Geneva (certyfikat)
 • prezentacja własnej pracy badawczej pt. Knowledge of proper form of basic strength training exercises and injury occurrence among strength training men na WCPT 2019 (certyfikat)
 • Technik masażysta
 • Kinesiology taping basic
 • PNF podstawowy
 • PNF w pediatrii
 • Podstawy terapii narzędziowej IASTM
 • Diagnostyka funkcjonalna i łańcuchy mięśniowe w treningu motorycznym
 • mgr fizjoterapii;
 • dyplomowany technik masażysta;
 • PNF 1 +PNF 2 (koncepcja M.Knott)
 • IBITA BOBATH – badanie i terapia dorosłych osób z zaburzeniami neurologicznymi (kurs podstawowy);
 • Spastyczność w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego;
 • „Zrozumieć udar” – szkolenie online;
 • Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego;
 • Integracyjna Terapia Blizn;
 • Akademia Chiropraktyki (w trakcie);
 • Szkolenie wewnętrzne z obsługi urządzenia Lokomat;
 • Kurs plastrowanie kinezjologiczne w dysfunkcjach narządu ruchu;
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii;
 • szkolenie z pierwszej pomocy z zakresu stanów nagłych, resuscytacji dorosłych i dzieci oraz wykorzystania AED.
 • IBITA Bobath dla dorosłych
 • PNF podstawowy
 • Cyriax A B C
 • Kaltenborn 1,2,3
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Manualne Techniki Leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej
 • Suche igłowanie – medyczna akupunktura moduł I
 • Kinesiology Taping
 • Warsztaty i terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Terapia manualna w neurologii – moduł I – w trakcie
 • Anatomia palpacyjna z rozluźnianiem struktur mięśniowo-powięziowych – I moduł
 • IBITA Bobath dla dorosłych – kurs podstawowy
 • Neuromobilizacje
 • Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki
 • PNF 1 i PNF 2
 • certyfikaty: Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Funkcjonalny trening sensomotoryczny,
 • Kurs podstawowy: Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath
 • Nowoczesna Fizjoterapia Oddechowa od pierwszych dni życia
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Zintegrowane techniki mięśniowo- powięziowe
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath – Dwunożna lokomocja i regeneracja umiejętności chodzenia
 • licencjat fizjoterapii i studia magisterskie z fizjoterapii,
 • kurs PNF podstawowy,
 • kurs: terapia tkanek miękkich w pediatrii,
 • warsztaty: symulacja rozwoju dziecka metodą Weroniki Sherborne,
 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci,
 • wolontariusz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
 • ukończyła kurs NDT Bobath dla dzieci
 • licencjat fizjoterapii
 • Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH
 • kurs PNF podstawowy

Specjaliści

 • Terapeuta integracji sensorycznej,
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • Pedagog specjalny, oligofrenopedagog – terapeuta autyzmu,
 • Szkolenie „ Integracja sensoryczna w terapii autyzmu” ,
 • Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka”,
 • Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-r E. Schoplera,
 • Warsztaty : „ Autyzm a seksualność”,
 • Szkolenie „ Forum autyzmu, zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”,
 • Szkolenie : Wykorzystanie Sali Doświadczenia Świata w zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • Szkolenie : Metoda Krakowska,
 • terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Szkolenie „ Dziecko autystyczne w szkole”
 • Urządzenia wykorzystujące Ruch Oczu w Terapii, Diagnozie i Komunikacji Dziecka”
 • Sensoplatyka ® – wstęp i trener I stopnia
 • Terapia ręki – szkolenie I i II stopnia
 • Szkolenie I stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem

 • Szkolenie II stopnia AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem

 • Szkolenie „ Funkcje wzrokowe”

 • Kurs „Ruchy oczu – diagnoza i terapia”

 • Szkolenie „Zmysły w autyzmie. Zaburzenia procesów integracji sensorycznej – zmysły i autostymulacje

 • Trening umiejętności społecznych.
 • Opóźniony rozwój mowy.
 • Opóźniony rozwój mowy. Terapia logopedyczna 2 i 3 latka.
 • Opóźniony rozwój mowy. Terapia logopedyczna 4 latka.
 • Opóźniony rozwój mowy. Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Trudne zachowania w grupie. Działania socjoterapeutyczne dla dzieci.
 • Trening umiejętności społecznych – Sposoby na integracje grupy.
 • Szkolenie: Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną?
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Symultoniczno-sekwencyjna nauka czytania.
 • Metoda Krakowska – terapia  neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Pierwsza pomoc – Resuscytacja dzieci i dorosłych, wykorzystanie defibrylatora AED oraz postępowanie z poszkodowanym urazowym.
 • Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny.
 • KOLD – Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy.
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.
 • Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
 • Kompleksowa diagnoza a IPET – strategie wsparcia w bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodziną.
 • Arteterapia jako forma terapii ręki i metoda wspierająca rozwój mowy.
 • Terapia rotacyzmu.
 • Efektywna krótkoterminowa terapia jąkania.
 • Magister Psychologii

 • Pracownik Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.

 • Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie UMCS w Lublinie; kierunek: „ Diagnoza i terapia neuropsychologiczna”.

 • Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży.

 • Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego.

 • Trening pewności siebie.

 • Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART.).

 • Kurs: Neuropsychologia Kliniczna Dorosłego.

 • Myśleć jak neuropsycholog – podstawy diagnozy neuropsychologicznej okiem praktyka.

 • Diagnoza neuropsychologiczna okiem praktyka – pamięć.

 • Dialog motywujący w praktyce.

Kadra kierownicza Centrum Rehabilitacji Neuron Bydgoszcz Śródmieście

kierownik ds. Administracyjnych Centrum Neuron w Bydgoszczy

 • administracja,
 • politologia,
 • zarządzanie finansami i marketing,
 • zarządzanie kadrami medycznymi,
 • szkolenie biofeedback I i II,
 • kurs ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • kurs sala doświadczania świata.