mgr Rafał Płusa

 • mgr fizjoterapii
 • PNF podstawowy
 • kurs rehabilitacja pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • kurs Masażu Tkanek Głębokich
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness/ćwiczenia siłowe
 • trener personalny
 • kurs z zakresu treningu funkcjonalnego
 • udział w Kongresie WCPT 2019 Geneva – certyfikat
 • prezentacja własnej pracy badawczej pt. Knowledge of proper form of basic strength training exercises and injury occurrence among strength training men na WCPT 2019 – certyfikat
 • Suche igłowanie
 • Plastrowanie kinezjologiczne
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
rafał płusa