mgr Magdalena Domachowska

kierownik ds. Administracyjnych Centrum Neuron w Bydgoszczy

  • administracja,
  • politologia,
  • zarządzanie finansami i marketing,
  • zarządzanie kadrami medycznymi,
  • szkolenie biofeedback I i II,
  • kurs ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
  • kurs sala doświadczania świata.
unk2