mgr Milena Lemańczyk

 • Trening umiejętności społecznych.
 • Opóźniony rozwój mowy.
 • Opóźniony rozwój mowy. Terapia logopedyczna 2 i 3 latka.
 • Opóźniony rozwój mowy. Terapia logopedyczna 4 latka.
 • Opóźniony rozwój mowy. Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Trudne zachowania w grupie. Działania socjoterapeutyczne dla dzieci.
 • Trening umiejętności społecznych – Sposoby na integracje grupy.
 • Szkolenie: Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną?
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Symultoniczno-sekwencyjna nauka czytania.
 • Metoda Krakowska – terapia  neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Pierwsza pomoc – Resuscytacja dzieci i dorosłych, wykorzystanie defibrylatora AED oraz postępowanie z poszkodowanym urazowym.
 • Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny.
 • KOLD – Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy.
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.
 • Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.
 • Kompleksowa diagnoza a IPET – strategie wsparcia w bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodziną.
 • Arteterapia jako forma terapii ręki i metoda wspierająca rozwój mowy.
 • Terapia rotacyzmu.
 • Efektywna krótkoterminowa terapia jąkania
 • Biofeedback I stopnia
 • Qeeg w w panowanie neurofeedbacku
 • Kurs: tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji
 • Połykanie w dysfagii
 • Neurofizjologiczna terapia traktu ustno-twarzowego
 • Miobobo I – Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie
 • Miobobo ll – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczneGryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej. Program usprawnienia motoryki oralnej PUMO
 • Kurs: Współczesna fizjoterapia oddechowa – stymulacja oraz oczyszczanie układu oddechowego od pierwszych dni życia
 • Elektrostymulacja w praktyce logopedy
 • Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie
milena lemańczykd