mgr Tomasz Gaudziński

 • kurs podstawowy kinesiology taping.
 • przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa ( tDCS)
 • ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo- obręcz barkowa
 • I kongres PNF w Polsce – uczestnik
 • PNF kurs podstawowy
 • zastosowanie koncepcji PNF u chorych z głębokim niedowładem kończyny górnej po uszkodzeniu mózgu
 • McKenzie moduł A,B,C,D
 • Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych
 • Udział w konferencji śpiączka i stany ograniczonej świafomości. komunikacja niewerbalna- możliwości i najnowsze rozwiązania
 • Neurorehabilitacja pacjentów po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym
 • Koncept Bobath poziom podstawowy
 • Warsztaty i terapia finkcjonalna pacjentów neurologicznych
 • Terapia taktylna
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
 • Kurs masaży modelujących sylwetkę
 • Intensywna fizjoterapia pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • szkolenie Lokomat Trainer
 • IBITA Bobath kurs rozwijający – kończyna górna
 • Warsztat – wykorzystanie tworzyw termoplastycznych w terapii ręki
tomasz gaudzińskid