mgr Mikołaj Teykowski

 • PNF 1 i PNF 2
 • certyfikaty: Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Funkcjonalny trening sensomotoryczny,
 • Kurs podstawowy: Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath
 • Nowoczesna Fizjoterapia Oddechowa od pierwszych dni życia
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Zintegrowane techniki mięśniowo- powięziowe
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath – Dwunożna lokomocja i regeneracja umiejętności chodzenia
 • Kurs pionoterapia
 • Kurs „Spastyczność”
 • Kinesiotaping
 • Szkolenie wewnętrzne obsługi urządzenia LOKOMAT
mikołaj teykowskid