mgr Maciej Grzybowski

  • Technik masażysta
  • PNF podstawowy
  • PNF w pediatrii
  • Kinesiology taping basic
  • Podstawy terapii narzędziowej IASTM
  • Diagnostyka funkcjonalna i łańcuchy mięśniowe w treningu motorycznym
maciej grzybowskid