mgr Adam Maksymowicz

  • mgr fizjoterapii
  • kurs podstawowy PNF (koncepcja M. KNOTT)
  • IBITA BOBATH – badanie i terapia dorosłych osób z zaburzeniami neurologicznymi (kurs podstawowy)
  • wewnętrzne szkolenie z obsługi lokomatu
adam maksymowiczd