mgr Magdalena Zalewska

  • kinesiotaping
  • suche igłowanie
  • szkolenie wewnętrzne obsługi urządzenia LOKOMAT
  • Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
  • PNF podstawowy

magdalena zalewska