mgr Joanna Karnowska

pedagog

  • pedagogika specjalna- rewalidacja

szkolenia:

  • metody pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i szkole podstawowej,
  • Makaton,
  • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
  • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
unk2