Nowoczesny i kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.