W Naszych ośrodkach organizujemy specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów po udarach (niedokrwiennych i krwotocznych). Najważniejsze dla efektów rehabilitacji jest dopasowanie indywidualnego programu oraz metod terapii. Pacjent badany jest przez zespół medyczny, a następnie ustalany jest program terapeutyczny. Rehabilitacja prowadzona jest w sposób indywidualny dla każdego pacjenta. Nasze programy terapeutyczne charakteryzują się wysoką intensywnością poprzez kompleksowy plan terapeutyczny oraz dużą ilość godzin terapeutycznych (min. 48 godzin na turnusie).

W procesie rehabilitacyjnym wykorzystujemy wiele nowoczesnych urządzeń, które wpływają na zwiększenie efektywności terapii.

  • Reedukacja i nauka chodu – LOKOMAT®, Egzoszkielet EKSO®, trening na bieżni C-MILL
  • Przezczaszkowa stymulacja mózgu – mikropolaryzacja mózgu tDCS
  • Tlenoterapia hiperbaryczna

Zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą wykwalifikowani fizjoterapeuci oraz lekarze o specjalizacjach: neurolog, specjalista rehabilitacji; neurologopeda, a także psycholog.  Nasi fizjoterapeuci pracują najskuteczniejszymi metodami  neurofizjologicznymi takimi jak: Bobath, PNF, Vojta. W programie terapeutycznym uwzględniamy rehabilitację funkcji kończyny górnej. Staramy się zniwelować spastyczne napięcie, a następnie skupić na terapii funkcji czuciowej, chwytnej oraz manipulacyjnej. Pracujemy nad motoryką duża oraz małą. Odpowiednio dobrane metody terapeutyczne to szansa na poprawę sprawności w codziennym funkcjonowaniu oraz samodzielności. Dla pacjentów z zaburzeniami poznawczymi, pamięci, koncentracji oraz świadomości, w programie terapeutycznym uwzględniamy terapię neurologopedyczną. W celu zwiększenia efektywności terapii, wykorzystujemy przezczaszkową stymulację mózgu tDCS. Terapia neurologopedyczna obejmuje również pracę w zakresie przywrócenia lub poprawy funkcji mowy u pacjentów, u których występuje afazja.

Program terapeutyczny uwzględnia również stan i komfort psychiczny pacjenta.

Zapewniamy możliwość skorzystania z terapii z neuropsychologiem. Zajmujemy się organizacją turnusów rehabilitacyjnych (z opiekunami lub bez) zawierających indywidualną i nowoczesną rehabilitację, zakwaterowanie w pokoju przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz całodniowe wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego dla pacjenta oraz opiekuna. Terapie odbywają się w tym samym budynku, w którym miejsca noclegowe, przez co nie ma problemu z uciążliwym przemieszczaniem się.