Kompleksowa i innowacyjna neurorehabilitacja dla pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym. – W BUDOWIE