W Naszych ośrodkach organizujemy specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów po udarach (niedokrwiennych i krwotocznych). Najważniejsze dla efektów rehabilitacji jest dopasowanie indywidualnego programu oraz metod terapii. Pacjent badany jest przez zespół medyczny, a następnie ustalany jest program terapeutyczny. Rehabilitacja prowadzona jest w sposób indywidualny dla każdego pacjenta. Nasze programy terapeutyczne charakteryzują się wysoką intensywnością poprzez kompleksowy plan terapeutyczny oraz dużą ilość godzin terapeutycznych (min. 48 godzin na turnusie).

neurorehabilitacja
11/5/2022 bydgoszcz nz neuron 2 fot marek dembski

NOWOCZESNA REHABILITACJA PO UDARZE:

W procesie rehabilitacyjnym wykorzystujemy wiele nowoczesnych urządzeń, które wpływają na zwiększenie efektywności terapii.

 • Reedukacja i nauka chodu w urządzeniu LOKOMAT PRO
 • Terapia chodu w innowacyjnym urządzeniu Egzoszkielet EKSO
 • Przezczaszkowa stymulacja mózgu – mikropolaryzacja mózgu tDCS
 • Trening równowagi na platformie wibracyjnej GALILEO
 • Terapia INDIBA activ
 • Stymulacja SALUS TALENT
 • Trening chodu na bieżni C-MILL lub bieżni mechanicznej
 • Terapia kończyny górnej SYSTEM PABLO
 • Tlenoterapia hiperbaryczna

Zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą wykwalifikowani fizjoterapeuci oraz lekarze o specjalizacjach: neurolog, specjalista rehabilitacji; neurologopeda, a także psycholog.  Nasi fizjoterapeuci pracują najskuteczniejszymi metodami  neurofizjologicznymi takimi jak: Bobath, PNF, Vojta. W programie terapeutycznym uwzględniamy rehabilitację funkcji kończyny górnej. Staramy się zniwelować spastyczne napięcie, a następnie skupić na terapii funkcji czuciowej, chwytnej oraz manipulacyjnej. Pracujemy nad motoryką duża oraz małą. Odpowiednio dobrane metody terapeutyczne to szansa na poprawę sprawności w codziennym funkcjonowaniu oraz samodzielności. Dla pacjentów z zaburzeniami poznawczymi, pamięci, koncentracji oraz świadomości, w programie terapeutycznym uwzględniamy terapię neurologopedyczną. W celu zwiększenia efektywności terapii, wykorzystujemy przezczaszkową stymulację mózgu tDCS. Terapia neurologopedyczna obejmuje również pracę w zakresie przywrócenia lub poprawy funkcji mowy u pacjentów, u których występuje afazja.

neurorehabilitacja dla pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym (5)

Program terapeutyczny uwzględnia również stan i komfort psychiczny pacjenta.

Zapewniamy możliwość skorzystania z terapii z neuropsychologiem. Zajmujemy się organizacją turnusów rehabilitacyjnych (z opiekunami lub bez) zawierających indywidualną i nowoczesną rehabilitację, zakwaterowanie w pokoju przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz całodniowe wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego dla pacjenta oraz opiekuna. Terapie odbywają się w tym samym budynku, w którym miejsca noclegowe, przez co nie ma problemu z uciążliwym przemieszczaniem się.

neurorehabilitacja dla pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym (4)

Według definicji uznawanej przez środowisko medyczne, w tym przede wszystkim przez World Health Organization, udar to nic innego niż nagłe wystąpienie ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu trwającego dłużej niż 24 godziny i wynikającego wyłącznie z przyczyn naczyniowych. Do zjawiska tego dochodzi wtedy, kiedy główne naczynie tętnicze w mózgu pęka i zaczyna krwawić lub wtedy, gdy ma się do czynienia z całkowitym zablokowaniem przepływu krwi. Pomimo że udar powszechnie nazywany jest wylewem, to warto wiedzieć o tym, że stosowanie takiego nazewnictwa będzie poprawne jedynie w przypadku pęknięcia naczynia tętniczego. Przyczynami znacznie częściej występującego udaru niedokrwiennego są bowiem kwestie związane ze zmianami w tętnicach domózgowych oraz zatory pochodzenia sercowego. Do czynników zwiększających ryzyko pojawienia się udaru zalicza się przede wszystkim:

 • choroby serca,
 • choroby naczyń krwionośnych,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • leczenie przeciwzakrzepowe,
 • bezdech senny,
 • cukrzycę.

Jak wygląda rehabilitacja po udarze mózgu?

Z medycznego punktu widzenia udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn wystąpienia niepełnosprawności. Aby uniknąć trwałych konsekwencji, które mogą przyczynić się m.in. do obniżenia komfortu życia, rehabilitacja powinna rozpocząć się tak szybko, jak tylko to możliwe. Kompleksowe podejście do chorego musi łączyć w sobie terapię fizykalną, zajęciową oraz rehabilitację mowy. Istotne jest też przekazanie wiedzy rodzinie osoby po udarze i edukacja dotycząca zapobieganiu powikłaniom związanym m.in. z odleżynami i kompensacjami.

neurorehabilitacja dla pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym (1)

Rehabilitacja po udarze mózgu w Neuron

W klinice Neuron doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że rehabilitacja po udarze mózgu powinna być przystosowana zarówno do indywidualnych potrzeb, jak i możliwości pacjenta. Jedynie takie podejście do sprawy może przyspieszyć czas niezbędny do odzyskania sprawności. Prowadzimy rehabilitację dla osób po udarze niedokrwiennym oraz krwotocznym. W ośrodkach Neuron zapewniamy również terapię dla pacjentów po TIA, czyli przemijającym ataku niedokrwiennym. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Co należy wiedzieć o udarze krwotocznym?

Jednostka chorobowa potocznie nazywana wylewem, czyli udar krwotoczny mózgu, to stan, w którym dochodzi do pęknięcia naczynia mózgowego. Choć wg statystyk udary krwotoczne występują rzadziej niż te niedokrwienne, to są one dla ludzi znacznie groźniejsze. Wyjątkowo ciężki przebieg i gorsze rokowania mają te krwotoki, w których dochodzi do przebicia się krwiaka do układu komorowego mózgu – wypełnionego płynem mózgowo-rdzeniowym. Wśród przyczyn wymienia się przede wszystkim kwestie związane z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym lub z cukrzycą. Zdarza się też, że za wystąpienie wylewu odpowiadają zaburzenia krzepnięcia krwi. Jeżeli natomiast chodzi o objawy, to szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • osłabienie siły w kończynach górnych i dolnych,
 • drętwienie twarzy,
 • wykrzywienie ust,
 • zaburzenia mowy i widzenia,
 • zawroty głowy i zaburzenia równowagi.