Lokomat jest jednym z podstawowych elementów naszego programu usprawniania w Ośrodkach Neuron. W Naszych placówkach posiadamy łącznie 4 urządzenia Lokomat, każdy z nich wyposażony jest w moduł dziecięcy (pediatryczny), dzięki czemu zaawansowana terapia chodu może być realizowana już od najmłodszych lat.

Lokomat to zautomatyzowana orteza do oceny i nauki chodu. Lokomat to unikalne urządzenie pozwalające na trening chodu w warunkach dynamicznego odciążenia z symulacją wzorca chodu dla segmentów kończyn dolnych (udo i podudzie), z możliwością dowolnego ustawienia parametrów chodu (prędkość, długość kroku). Zastosowanie ortezy pozwala na precyzyjne wykonanie maksymalnej liczby powtórzeń cykli chodu w prawidłowym wzorcu, co jest niezbędnym elementem w reedukacji utraconej lub zaburzonej funkcji chodu. Ponadto pozwala to zapobiegać powstawaniu kompensacji i patologicznych wzorców na wczesnych etapach usprawniania w schorzeniach neurologicznych.

lokomat
zalety treningu chodu na lokomacie

Lokomat zapobiega utrwalaniu patologicznych wzorców już we wczesnym etapie rehabilitacji neurologicznej, a także umożliwia bardzo wczesne rozpoczęcie odtwarzania fizjologicznego ruchu u pacjenta. Dynamiczne odciążenie zapewniane przez Lokomat umożliwia wczesną naukę chodu u pacjentów bez dostatecznej siły mięśniowej. Wartość odciążenia sterowana jest elektronicznie i dopasowywana do potrzeb pacjenta.

Zalety treningu chodu na Lokomacie:

 • minimalizacja niekorzystnych efektów przedłużonego unieruchomienia,
 • przyspieszenie powrotu funkcji,
 • obniżenie patologicznego napięcia mięśniowego,
 • normalizacja reakcji krążeniowych, poprawa trofiki i krążenia obwodowego,
 • przywracanie prawidłowych wzorców ruchu i postawy.

Wskazania do stosowania rehabilitacji z użyciem Lokomatu:

 • stany po udarach (mózgowych bądź rdzeniowych)
 • stany po urazach rdzenia kręgowego
 • urazy mózgu
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • dziecięce porażenie mózgowe (MPD)
 • choroba Parkinsona Endoprotezy (np. stawu biodrowego)
 • choroby zwyrodnieniowe stawów kończyn dolnych (np. zwyrodnienia stawu kolanowego)
 • rdzeniowy zanik mięśni
 • osłabienia mięśni wynikłe z braku ruchu

Przeciwwskazania do stosowania rehabilitacji z użyciem Lokomatu:

 • niemożność przystosowania ortezy do ciała (kończyn dolnych, np. z powodu znacznych deformacji)
 • masa ciała powyżej 135 kg
 • niestabilność układu szkieletowego (niezrośnięte pęknięcia, niestabilność kręgosłupa, złamania, osteoporoza, osteopenia)
 • przeciwwskazania do pełnego obciążenia
 • odleżyny, otarcia naskórka kończyn dolnych
 • problemy z krążeniem
 • przeciwwskazania kardiologiczne
 • brak współpracy lub zachowania (auto)agresywne, psychozy przejściowe
 • poważny deficyt funkcji poznawczych
 • pacjenci pod (długotrwałą) terapią infuzyjną
 • pacjenci korzystający z respiratora
 • zniekształcenia kręgosłupa (np. dysplazja kości lub chrząstek)
 • poważne zaburzenia naczyniowe w obrębie kończyn dolnych
 • ogólnie pacjenci z zaleceniem leżenia w łóżku lub unieruchomienia np. w związku z zapaleniem kości lub innymi schorzeniami zapalnymi/zakaźnymi
 • usztywnienie bioder, kolan, stawu skokowego

Ostateczną decyzję o kwalifikacji Pacjenta do terapii nauki chodu, podejmuje terapeuta prowadzący pacjenta.

Posiadamy również moduł do systemu Lokomat do wykorzystania dla pacjentów pediatrycznych, który umożliwia rozpoczęcie terapii dzieciom od ok. 4 roku życia. Lokomat pediatryczny jest bezpieczny dla małego pacjenta.

Wbudowany biofeedback monitorujący w czasie rzeczywistym ruchy pacjenta doskonale motywuje pacjenta do jeszcze cięższej pracy i ułatwia postępy w terapii. Wykorzystywany jest do tego system gier i zadań ruchowych, w czasie których pacjent na żywo obserwuje na ekranie swoją pracę i postępy. Dzięki temu reedukacja chodu nie jest nudna i pozwala na większe zaangażowanie.

Terapia z wykorzystaniem Lokomatu w Naszych Ośrodkach Neuron możliwa jest dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wszystkie posiadane przez nas urządzenia mają możliwość pracy z modułem pediatrycznym. Dodatkowo w Naszym Ośrodku Rehabilitacji Neuron Małe Gacno Lokomat wyposażony jest w moduł FreeD który uzupełnia terapie wykorzystującą Lokomat poprzez wsparcie przenoszenia ciężaru ciała i trening równowagi przez aktywację bocznych i obrotowych ruchów miednicy.

Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem urządzenia Lokomat obejmuje: przygotowanie pacjenta i urządzenia do terapii, trening od 25 do 45 minut (w zależności od możliwości pacjenta) oraz odpięcie pacjenta z urządzenia.

Wymagane dokumenty do kwalifikacji do terapii na Lokomacie:

– aktualny (nie starszy niż rok) wynik (zdjęcie na płycie lub kliszy ) prześwietlenia RTG stawów biodrowych

– pacjenci z przepukliną oponowo-rdzeniową zobowiązani są dodatkowo do przedłożenia wyniku badania gęstości kości nie starszego jak 1 rok, najpóźniej w pierwszym dniu turnusu lub przed zapisem na terapię.

– pacjenci po urazach kręgosłupa zobowiązani są do przedłożenia wyniku (zdjęcia na płycie lub kliszy) prześwietlenia rtg kręgosłupa nie starszego jak 1 rok, najpóźniej w pierwszym dniu turnusu lub przed zapisem na terapię.