mgr Izabela Jankowska

Neurologopeda

 • Terapia behawioralna (1, 2 i 3 stopień)
 • Tyflopedagogika
 • Oligofrenopedagogika
 • Studium Pomocy Psychologicznej
 • Terapia bazalna (1 i 2 stopień)
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Szkolenia doskonalące/

certyfikaty:

 • AAC w praktyce
 • Elektrostymulacja w logopedii
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa
 • Zastosowanie metody integracji sensorycznej w pracy logopedy
 • Diagnoza i terapia ręki (1 i 2 stopień)
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych
 • Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów ustno- twarzowych wg S. Masgutowej
 • Makaton (trzy poziomy)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych (Metoda Krakowska)
 • Terapia neurobiologiczna (Metoda Krakowska)
 • Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego
 • Psychopedagogika traumy
 • Miofunkcjonalna terapia wg A. Kittel
unk2