mgr Damian Lewandowski

 • PNF w Neurologii
 • PNF podstawowy
 • PNF – kurs rozwijający
 • IBITA BOBATH dla dorosłych
 • IBITA Bobath kurs rozwijający
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie obsługi LOKOMATU,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • kurs pogłębiający Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. A. Frohlicha
 • Stymulacja Bazalna wg koncepcji prof. A. Frohlicha – kurs pogłębiający
 • FDM intensywny
 • Pinoterapia
 • Ostry Dysk w modelu POSTURAL FULCRUM by Rafał Krasicki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • Szkolenie obsługi EGZOSZKIELETU, LOKOMATU, REZONANSU STOCHASTYCZNEGO
 • kurs podstawowy Halliwick
damian lewandowski