vojty (5)

Terapia metoda Vojty dostępna jest w Ośrodku Neuron Małe Gacno. Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne z metoda Vojty lub rehabilitacje dzienna (ambulatoryjna).
Zapisy – 603 555 076

Czym jest metoda Vojty?

Terapia metodą Vojty jest uznaną metodą rehabilitacyjną na całym świecie, stosowaną od wielu lat. Może być stosowana zarówno u niemowląt, jak i dzieci starszych. Wcześnie rozpoczęta terapia Vojty, pozwala na ograniczenie utrwalenia się patologicznych wzorców. U dzieci starszych wpływamy na poprawę możliwości funkcjonalnych. Podstawowym założeniem Vojty jest istnienie genetycznie zakodowanego i globalnego wzorca lokomocji. Ćwiczenia polegają na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych, czyli zakodowanego wzorca. Metoda ta, do pobudzenia centralnego układu nerwowego wykorzystuje receptory czucia głębokiego ( prioprioreceptory ). Polega ona na ułożeniu pacjenta w ściśle określonej pozycji. Następnie utrzymaniu jej przez pewien czas – przy jednoczesnym pobudzeniu strefy stymulacji – uzyskaniu ściśle określonej reakcji. Metodę Vojty stosuje się między innymi w rehabilitacji i leczeniu zaburzeń pracy centralnego układu nerwowego, mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej i mózgowo-rdzeniowej, porażenia nerwów obwodowych i splotów nerwowych, dystrofii mięśniowej.

O wskazaniach i zasadach dowiesz się więcej tutaj.