metoda tomatisa
Już niedługo ta terapia będzie dostępna w Naszym Ośrodku w Małym Gacnie! ! 🥳 Na czym polega ta metoda? 👀 Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. 🧠 Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe.
Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.
Obecnie, zarówno w Polsce , jak i na całym świecie z terapii metodą prof. Tomatisa korzystają dzieci , młodzież i dorośli z dysfunkcjami ruchowymi i słuchowymi, zaburzeniami w rozwoju motoryki małej i dużej, deficytami rozwojowymi w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych, dzieci niedosłyszące, z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją czy afazją, dzieci przedwcześnie urodzone. Z terapii korzystają również osoby z zaburzeniami rozwoju psychicznego , autyzmem, zespołem Downa, a także osoby z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, zaburzeniami dezintegracyjnymi i hiperkinetycznymi, zaburzeniami zachowania i emocji, z nadpobudliwością ruchową oraz zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Terapia skierowana jest również do pacjentów u których stwierdzono m.in. depresję , wypalenie zawodowe, szumy uszne, stres czy chorobę Méniére’a, osoby po udarze, uszkodzeniu mózgu. 🧠🧠🧠
Terapię w naszym ośrodku poprowadzi certyfikowany terapeuta audio-psycho-fonologii I-stopnia mgr Beata Górnowicz-Wytrążek Członek Stowarzyszenia „Mamy Głos” skupiające terapeutów metody prof. Alfreda Tom, Terapia będzie dostępna w programie terapii bez dopłaty! 😍 W następnych postach poinformujemy Was od kiedy dokładnie będziecie mogli skorzystać z metody Tomatis w Naszym Ośrodku. 🔜