KADRA MAŁE GACNO

Lekarze

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Fizjoterapeuci:

 • kinesilogy taping,
 • PNF podstawowy,
 • PNF w leczeniu bólów krzyża,
 • PNF rozwijający,
 • moduł I medycyny ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie z zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • PNF podstawowy,
 • PNF rozwijający,
 • NDT Bobath,
 • kinesiotaping,
 • kurs masażu II°,
 • diagnoza RTG,KT, MRI,
 • analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • stymulacja rozwoju dziecka z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne,
 • terapia ręki,
 • wielowymiarowa terapia stóp,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie obsługi LOKOMATU,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem.
 • współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • analiza chodu w MPD,
 • szkolenie obsługi Lokomatu,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • kurs z integracji sensorycznej I stopnia
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • Kurs podstawowy PNF
 • szkolenie obsługi LOKOMAT
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym
 • kurs Pinoterapia
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • kurs plastrowanie kinezjologiczne
 • kurs Anatomy Trains Structure and Function
 • kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • kurs terapii MEDEK
 • kurs BEBALANCED Funktional Training
 • kurs podstawowy PNF
 • kurs urazy rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne
 • Certyfikowany użytkownik LOKOMAT
 • Certyfikowany terapeuta EKSO
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii – szkolenie
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Terapia małego dziecka z obciążonym wywiadem neurologicznym
 • kurs Pinoterapia
 • kurs podstawowy Halliwick
 • PNF podstawowy,
 • PNF rozwijający,
 • metoda Vojty dla dorosłych,
 • kinesiotaping,
 • kurs masażu II°,
 • diagnoza RTG,KT, MRI,
 • analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • wielowymiarowa terapia stóp,
 • terapia ręki,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie obsługi LOKOMATU,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • kurs z zakresu podstaw rolowania,
 • oraz certyfikat – PODSTAWY STYMULACJI BAZALNEJ Z OSOBAMI Z GŁĘBOKIM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem
 • kurs pogłębiający Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. A. Frohlicha
 • Kończyna górna po udarze – diagnoza i terapia
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • PNF podstawowy,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • szkolenie obsługi LOKOMATU,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • IBITA BOBATH dla dorosłych,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • kurs pogłębiający Stymulacji Bazalnej wg koncepcji prof. A. Frohlicha
 • IBITA Bobath kurs rozwijający
 • PNF – kurs rozwijający,
 • Stymulacja Bazalna wg koncepcji prof. A. Frohlicha – kurs pogłębiający
 • FDM intensywny
 • Pinoterapia
 • Ostry Dysk w modelu POSTURAL FULCRUM by Rafał Krasicki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • Szkolenie obsługi EGZOSZKIELETU, LOKOMATU, REZONANSU STOCHASTYCZNEGO
 • kurs podstawowy Halliwick
 • kurs PNF,
 • analiza chodu w MPD,
 • skoliozy,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • sala doświadczania świata,
 • Postępowanie terapeutyczne z pacjentem po urazach rdzenia kręgowego.
 • kurs masażu relaksacyjnego,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • wczesna interwencja,
 • nowoczesne zabiegi fizykalne w urazach sportowych
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • NDT Bobath,
 • NDT Bobath Baby,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • język migowy podstawowy,
 • analiza chodu w MPD,
 • stymulacja bazalna koncepcji prof. Fröhlich’a do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • Odruchowa lokomocja wg Vojty- znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem.
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • analiza chodu w MPD,
 • PNF podstawowy,
 • certyfikowany użytkownik Lokomat,
 • sala doświadczania świata.
 • PNF podstawowy,
 • PNF w pediatrii,
 • kurs masażu leczniczego,
 • thera togs,
 • obsługa rezonansu stochastycznego,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • anatomia palpacyjna narządu ruchu
 • Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu
 • Taśmy anatomiczne struktura i funkcja
 • Zoga multidimensional movement
 • szkolenie Koncepcja Mulligana
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • ukończone kursy PNF 1 i PNF 2
 • IBITA Bobath kurs rozwijający – kończyna górna
 • mgr fizjoterapii
 • kurs – terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu OUN
 • kurs „ Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego”
 • kurs PNF podstawowy level 1 i 2 wg koncepcji M. Knott
 • kurs „ Taping rehabilitacyjny”
 • kurs „ Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo- powięziowe z anatomią palpacyjną”
 • szkolenie z obsługi rezonansu stochastycznego
 • szkolenie z zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • szkolenie z obsługi urządzenia BTL-6000-TR- Therapy do terapii radiofalowej
 • szkolenie z obsługi urządzenia SALUS- TALENT
 • Stopa dziecka: diagnostyka i terapia
 • Funkcjonalny trening sensomotoryczny
 • Ukończenie obsługi Lokomatu
 • kurs podstawowy PNF ( 1 i 2 stopień),
 • PNF rozwijający,
 • PNF w skoliozach,
 • PNF w neurologii,
 • masaż 2 stopnia
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • PNF podstawowy ( PNF 1 i PNF 2 )
 • PNF rozwijający ( PNF 3 )
 • PNF w neurologii ( PNF 4)
 • PNF w skoliozach
 • Medycyna ortopedyczna wg. Cyriax’a moduły: A, B, C
 • Masaż leczniczy – II stopnia
 • Kinesiology Taping
 • Szkolenie Therasuit Method
 • podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego,
 • stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka,
 • kinezjologia edukacyjna „Brain Gym”® metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison,
 • terapia ręki,
 • integracja sensoryczna I stopnia,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • obsluga REZONANSU STOCHASTYCZNEGO,
 • diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • kurs sensoplastyki,
 • masaż gorącymi kamieniami,
 • podyplomowe: terapia zajęciowa,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem
 • Kurs NDT BOBATH Terapia Neurorozwojowa – kurs podstawowy
 • Szkolenie z obsługi Lokomatu,
 • Szkolenie z obsługi rezonansu stochastycznego,
 • Szkolenie z instalacji i obsługi urządzenia Lite Gate,
 • Szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • Instruktor Nordig Walking,
 • Szkolenie pt: „ Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów”,
 • Szkolenie pt” Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym”,
 • Szkolenie z aktywnej jazdy na wózku inwalidzkim,
 • Warsztaty pt: „ Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego”,
 • Kurs: Wybrane elementy integracji sensorycznej,
 • Kurs masażu sensorycznego
 • Szkolenie Medek
 • PNF podstawowy
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit
 • obsługa rezonansu stochastycznego
 • Techniki wspierające emocjonalny rozwój dziecka od 3 roku życia
 • Wybrane elementy Integracji Sensorycznej
 • Masaż sensoryczny
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
 • Szkolenie z zakresu zastosowania tlenoterapii w opiece przedszpitalnej
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
 • PNF podstawowy,
 • analiza chodu w MPD,
 • masaż lomi lomi,
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością HIPOTERAPIA,
 • szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • obsługa REZONANSU STOCHASTYCZNEGO
 • Odruchowa lokomocja wg Vojty- znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym
 • Prawidłowa motoryczna ontogeneza w pierwszym roku życia dziecka, ocena neurorozwojowa – praca z pacjentem.
 • kurs integracji sensorycznej 1 stopień
UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:
 • PNF podstawowy,
 • Cyriax moduł A,
 • Masaż gorącymi kamieniami,
 • Warsztaty drenażu limfatycznego,
 • Kinezjotaping,
 • Odruchy pierwotne, wygaszanie odruchów przetrwałych,
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Zdrowie i jego funkcjonowanie we wszystkich sferach życia,
 • Obsługa Sali Doświadczeń Świata oraz aparatury fizykoterapeutycznej,
 • Obsługa rezonansu stochastycznego,
 • Szkolenie zastosowania kombinezonu Thera Suit,
 • Medycyna manualna wg dr Składowskiego – PINOPRESURA.
 • ukończyła kurs chiropraktyki
 • szkolenie z systemu C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • kurs terapii MEDEK
 • Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi – koncepcja Bobath – kurs podstawowy
 • kurs kinesio taping
 • kurs masaż tkanek głębokich
 • kurs  skoliozy -diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • szkolenie stopa dziecka – diagnostyka i terapia
 • kurs podstawy terapii manualnej
 • powięź – zintegrowane techniki mięśniowo-powięziowe
 • kurs manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • szkolenie zintegrowane techniki pracy z blizną
 • szkolenie narzędziowa terapia tkanek miękkich
 • kurs anatomia palpacyjna z rozluźnieniem struktur mięśniowo-powięziowych
 • kurs profilaktyka i reedukacja mięsni dnia miednicy wg koncepcji corefit system
 • kurs terapia manualna w ginekologii i położnictwie
 • kurs podstawowy Halliwick

Specjaliści

 • licencjat z rehabilitacji rekreacji,
 • magister oligofrenopedagog,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • kurs instruktora rekreacji ruchowej,
 • szkolenie biofeedback I stopnia,
 • refleksologia stóp,
 • terapia behawioralna I, II, III°,
 • terapeuta Integracji Sensorycznej I°,
 • podyplomowe studia z psychopedagogiki i pomocy rodzinie -masaż gorącymi kamieniami,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa I, II,
 • trening kompetencji umiejętności społecznych,
 • rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o terapię sensomotoryczną,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.

oligofrenopedagog

 • EEG biofeedback,
 • terapia ręki I i II stopnia,
 • diagnoza i terapia funkcji wzrokowych,
 • neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborn,
 • integracja sensoryczna I stopnia,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów,
 • szkolenie z systemu C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji
 • studia psychologiczno-pedagogiczne
 • studia podyplomowe : terapia zajęciowa
 • drugi stopień SI
 • QEEG a EEG Biofeedback.
 • udział w licznych konferencjach

pedagog

 • studium pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych i pedagogów,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • rewalidacja ruchowa i emocjonalna,
 • komputer w pracy nauczyciela,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka mózgu wg P. Dennisona I i IT stopień,
 • program rozwoju komunikacji MAKATON,
 • Knill M. Knill Ch. Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherbone,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.

pedagogika – specjalność opiekuńczo-wychowawczą

 • podyplomowe logopedia,
 • terapia logopedyczna,
 • podyplomowe neurologopedia,
 • kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika,
 • terapia logopedyczna dzieci z MPD,
 • kompleksowa terapia jąkania,
 • terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia,
 • Knill M. Knill Ch. Programy aktywności. Świadomość ciała. kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja,
 • program rozwoju komunikacji Makaton,
 • praca z uczniem nadpobudliwym i z trudnościami w uczeniu się,
 • kurs wstępny z pedagogiki zabawy,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.

logopeda, neurologopeda

Kursy:

 • Manualna Terapia Dysfagii N.A.P.
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Terapia pozycji oralnej

pedagog

 • pedagogika specjalna- rewalidacja

szkolenia:

 • metody pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i szkole podstawowej,
 • Makaton,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • kynoterapeuta,
 • stymulacja bazalna koncepcji prof Fröhlich’a do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym I° i II°,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia
 • pedagog
 • pedagog specjalny
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta zajęciowy
 • socjoterapeuta
 • terapeuta ręki i stopy I i II stopnia
 • kurs „Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem”
 • certyfikowany terapeuta I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii upoważniający do diagnozowania i prowadzenia treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa
  – Członek Stowarzyszenia  Terapeutów Metody prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”

Neurologopeda

 • Terapia behawioralna (1, 2 i 3 stopień)
 • Tyflopedagogika
 • Oligofrenopedagogika
 • Studium Pomocy Psychologicznej
 • Terapia bazalna (1 i 2 stopień)
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Szkolenia doskonalące/

certyfikaty:

 • AAC w praktyce
 • Elektrostymulacja w logopedii
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa
 • Zastosowanie metody integracji sensorycznej w pracy logopedy
 • Diagnoza i terapia ręki (1 i 2 stopień)
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych
 • Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej
 • Integracja odruchów ustno- twarzowych wg S. Masgutowej
 • Makaton (trzy poziomy)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych (Metoda Krakowska)
 • Terapia neurobiologiczna (Metoda Krakowska)
 • Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego
 • Psychopedagogika traumy
 • Miofunkcjonalna terapia wg A. Kittel