SDR (Selective Dorsal Rhizotomy)

jest jedną z metod leczenia spastyczności polegającą na przecięciu wybranej części włókien czuciowych biegnących w korzeniach grzbietowych nerwów rdzeniowych. Zmniejszenie ilości impulsów czuciowych docierających do rdzenia redukuje również ilość odruchowo generowanych impulsów ruchowych biegnących do mięśni, redukując spastykę. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie ciała pacjenta do zabiegu. Intensywna terapia przed zabiegiem zapewnia skuteczniejsze rezultaty w walce ze spastycznością. W szczególności podczas terapii przed zabiegiem SDR pracujemy nad siłą mięśniową, równowagą oraz koordynacją.

2.1

CELE TURNUSU PRZED SDR:

 • Poprawa siły mięśniowej
 • Utrzymanie lub poprawa zakresów ruchomości
 • Normalizacja napięcia mięśniowego
 • Poprawa równowagi
 • Poprawa lokomocji
 • Poprawa funkcji motoryki dużej
 • Pomoc w doborze odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego
 • Instruktarz i edukacja rodzica, przygotowanie planu terapii po zabiegu SDR

TERAPIE I METODY PODCZAS TURNUSU PRZED SDR:

 • Terapia indywidualna NDT Bobath, PNF
 • Trening chodu LOKOMAT lub na bieżni mechanicznej
 • Terapia w kombinezonach THERA SUIT
 • Platforma Galileo
 • Terapia z wykorzystaniem Elektrostymulacji Funkcjonalnej (bezprzewodowa)
 • Kinesiotaping
 • Terapia tkanek miękkich, terapia manualna
 • Integracja sensoryczna

SZCZEGÓŁY TURNUSU:

3 lub 4 godziny dziennie indywidualnej terapii. Szczegółowy program terapii ustalany podczas wywiadu z rodzicem/opiekunem. Możliwość indywidualnego ułożenia programu rehabilitacji dostosowanego do potrzeb i możliwość pacjenta.

Sprawy organizacyjne:

Prosimy o zabranie na turnus: orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentacji medycznej oraz aktualnych zdjęć RTG, USG.

turnus rehabilitacyjny dla dzieci przed zabiegiem sdr

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU